Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "outrageous" in Nederlands

schandalig
schandelijk
ongehoord
belachelijk
buitensporig
waanzinnig
schokkend
buitensporige
schande
afschuwelijke
afschuwelijk
Your actions were outrageous, Olivia.
Wat je gedaan hebt is schandalig, Olivia.
This is obviously ridiculous and outrageous.
Het spreekt voor zich dat dit absurd en schandalig is.
It is unfair, unpleasant, outrageous, Mesopotamia terrorize.
Hij komt, onrechtvaardig, onplezierig, schandelijk, Mesopotamië terroriserend.
Someone as wild and unconventional as they are... with his outrageous behavior and shocking gutter talk.
Iemand even wild en onconventioneel, zoals zij zijn schandelijk gedrag en schokkende rioolpraat.
That suffering is widespread and it is truly outrageous.
Het leed wordt algemeen en het is echt ongehoord.
This is outrageous and against the laws of France.
Dit is ongehoord en tegen de wetten van Frankrijk.
It's outrageous... but after four trials in the Supreme Court...
Schandalig dat na vier processen voor de Hoge Raad...
District Attorney Perez's actions tonight are, frankly, outrageous.
D.A. Perez's acties vanavond zijn, eerlijk gezegd, schandalig.
I'm sure that would be very outrageous back home in Trumpton.
Ik ben er zeker van dat het zeer schandalig zou zijn als je ermee naar huis in Trumpton gaat.
I mean, it's outrageous, but spot-on.
Ik bedoel, het is schandalig, maar laat gaan.
They kidnap westerners, make outrageous demands, and then kill the hostages anyway.
Ze ontvoeren westerlingen, maakten schandalig eisen, en ze vermoorden de gijzelaars toch.
That's outrageous, Agent Baker.
Dat is ongehoord, Agent Baker.
It's really outrageous for you to say that.
Het is schandalig om dat te zeggen.
Well, that's just outrageous.
Nou, dat is gewoon... schandalig.
The terms of interest were outrageous...
De voorwaarden van rente waren schandalig...
Your accusations are outrageous and completely baseless.
Je aantijgingen zijn schandelijk en totaal ongegrond.
This bill is outrageous, 750 bucks here for a friendly chat.
Deze rekening is ongehoord: 750 ballen voor een kletspraatje.
This is outrageous, Mr. Coroner.
Dit is schandelijk, Mr. Patholoog.
That's outrageous, Agent Baker.
Dat is schandalig, Agent Baker.
It's outrageous, how they treat you.
Het is schandalig, hoe ze jou behandelen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1105. Exact: 1105. Verstreken tijd: 97 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo