Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: be overcome overcome by
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "overcome" in Nederlands

Suggesties

It is therefore a major challenge to overcome.
Dat wordt dan ook een grote uitdaging om te overwinnen.
There are a lot of organizational problems to overcome.
Er zijn in het begin een aantal organisatorische problemen te overwinnen.
Some may overcome certain problems more easily than others.
Sommige kunnen bepaalde problemen misschien ook gemakkelijker oplossen dan de andere.
Christians participate in this battle to overcome evil.
Christenen nemen deel aan deze strijd om het kwade te overwinnen.
DialoguE can help you to overcome these difficulties.
DialoguE weet hoe u te helpen bij het overwinnen van al die moeilijkheden.
Death is the last illusion we overcome.
Dood is de laatste illusie, die wij overwinnen.
Collect inventory items to help you overcome obstaces.
Verzamel onderdelen van de inventaris om u te helpen overwinnen obstaces.
We must overcome evil with good.
Wij moeten het kwade door het goede overwinnen.
European countries will overcome their borders and grow together.
De Europese landen... zullen hun grenzen overwinnen en naar elkaar toe groeien.
Mark O'Brien teaches us that courage and perseverance overcome obstacles.
Mark O'Brien leert ons dat je met moed... en doorzettingsvermogen obstakels kan overwinnen.
But that's exactly the weakness we need to overcome.
Maar dat is nou precies de zwakheid die we moeten overwinnen.
I have not mustered enough Energico to overcome our enemies.
Ik ben bang dat ik niet genoeg Energico heb, om onze vijanden te overwinnen.
You seem a man born to overcome resistance.
Je lijkt een man die geboren is om weerstand te overwinnen.
You must overcome your fears and regain control.
Je moet je angsten overwinnen en weer controle krijgen.
We need people like you, To overcome the killer.
We hebben mensen zoals jullie nodig om de moordenaar te overwinnen.
We all have something to overcome.
We hebben allemaal iets om te overwinnen.
The fear is the most difficult thing to overcome.
De angst is het moeilijkste om te overwinnen.
You're born with a handicap in your legs, I'm really impressed you trained yourself to overcome it.
Je bent geboren met een handicap in je benen, ik ben echt onder de indruk... dat je jezelf zo getraint hebt om het te overwinnen.
Still, the energy of George M Mottershead Esquire can overcome any obstacle.
Maar de energie van de Weledele George M. Mottershead kan elk obstakel overwinnen.
But now it feels like something to overcome.
Maar nu voelt 't als iets om te overwinnen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5368. Exact: 5368. Verstreken tijd: 156 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo