Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "percentage" in Nederlands

Suggesties

Small percentage goes back to headquarters.
Een klein percentage gaat terug naar het hoofdkantoor.
Jurisdictions influence the minimum theoretical payout percentage.
Rechtsgebieden van invloed op de uitbetaling percentage Theoretisch minimum.
Fair would be a percentage in the company.
Een aandeel in het bedrijf is redelijk.
This payout percentage is called theoretical.
De minimale uitbetaling percentage wordt gecontroleerd Theoretische door rechtsgebieden.
Spanish race population percentage under state averager.
Zwarte ras percentage van de bevolking onder staatscontrole averager.
The term theoretical payout percentage is used to denote it.
De term theoretische uitbetaling percentage wordt gebruikt om het aan te duiden.
Higher percentage smooth fruits as standard Golden Delicious.
Hoger percentage gladde vruchten in vergelijking met standaard Golden Delicious.
This percentage may vary according to ethnic background.
Dit percentage kan variëren in functie van de etnische achtergrond.
Specify here your desired content-aware rescaling percentage.
Specificeer hier het gewenste percentage van de inhoudbewuste herschaling.
The percentage found was 18 %.
Men kwam daarbij uit op een percentage van 18 %.
Concentration of H2O2 present or released indicated in percentage.
Concentratie van H2O2, aanwezig of vrijkomend, uitgedrukt als percentage.
Security specific yield to maturity in percentage terms.
Aan het effect eigen rendement op de vervaldatum uitgedrukt in percentage.
The percentage of fragmentation is reported while checking the filesystems.
Het percentage aan fragmentatie wordt gerapporteerd tijdens de controle van de bestandssystemen.
A fixed percentage of the endowment is scholarships.
Een vast percentage van de schooltoelage is voor beurzen bedoeld.
This percentage shall gradually increase over time.
Dit percentage wordt in de loop der tijd gaandeweg verhoogd.
Access Abundance... not just for a percentage of the global the entire civilization.
"Toegang tot Overvloed" niet alleen voor een percentage van de wereldbevolking... maar de hele beschaving.
A certain percentage of patients may also experience seizure.
Een bepaald percentage van de patiënten kan een beroerte krijgen.
But jan says the percentage isn't important.
Maar volgens Jan is het percentage onbelangrijk.
I deserved a percentage of the profits, too.
Ik verdiende ook een percentage van de opbrengst.
Do you realize the United States has the highest percentage Of civilian gun ownership...
Realiseert u zich dat de Verenigde Staten het hoogste percentage civiele wapenbezit heeft...
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 8536. Exact: 8536. Verstreken tijd: 98 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo