Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "period of validity" in Nederlands

geldigheidsduur
looptijd
geldigheidsperiode geldigheidstermijn
periode van geldigheid
geldingsduur
toepassingsduur
geldig
duur

Suggesties

The period of validity is also given in the table.
De geldigheidsduur is eveneens vermeld in tabel.
Multiannual cooperation programmes shall cover no more than the period of validity of this Regulation.
Meerjarenprogramma's voor samenwerking worden ten hoogste voor de geldigheidsduur van deze verordening opgesteld.
The period of validity of Decision 2011/492/EU is extended by 12 months.
De looptijd van Besluit 2011/492/EU wordt verlengd met twaalf maanden.
The period of validity of such a permit may not exceed the period of validity of the combined permit issued by the other Member State.
De looptijd van een dergelijke vergunning kan de looptijd van de door de andere lidstaat verleende gecombineerde vergunning niet overschrijden.
The period of validity of the tachograph card has expired.
De geldigheidsperiode van de tachograafkaart is verstreken.
Under exceptional circumstances, the period of validity may be extended, upon request.
Onder uitzonderlijke omstandigheden kan deze geldigheidsperiode op verzoek worden verlengd.
The maximum period of validity of the authorisation is five years.
De geldigheidsduur van de vergunning bedraagt maximaal vijf jaar.
The period of validity shall be stated on the Union inland navigation certificate.
De geldigheidsduur wordt op het Uniebinnenvaartcertificaat vermeld.
When the period of validity comes to an end an extension can be requested, if necessary.
Wanneer de geldigheidsduur afloopt kan, indien noodzakelijk, een verlenging worden aangevraagd.
I therefore welcome the Commission's proposal to extend the period of validity.
Ik verwelkom daarom het voorstel van de Commissie om de geldigheidsduur te verlengen.
At the same time, the period of validity of that Decision should be modified.
Tevens dient de geldigheidsduur van die Beschikking te worden gewijzigd.
Information to be supplied where the period of validity exceeds two years.
In te vullen wanneer de geldigheidsduur meer dan twee jaar bedraagt.
The licensing authority may decide to prolong the period of validity by one month.
De vergunningverlenende autoriteit kan de geldigheidsduur met één maand verlengen.
The licence shall be amended when a medical restriction is to be recorded during the period of validity.
De vergunning wordt gewijzigd wanneer een medische beperking moet worden geregistreerd tijdens de geldigheidsduur.
The period of validity for Decisions 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2007/506/EC and 2007/742/EC should be prolonged until 31 December 2011.
De geldigheidsduur van de Beschikkingen 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2007/506/EG en 2007/742/EG moet worden verlengd tot 31 december 2011.
The time period of validity shall be no longer than three years.
De geldigheidsduur mag niet langer zijn dan drie jaar.
The period of validity of the surveillance documents is hereby fixed at six months.
De geldigheidsduur van het invoerdocument wordt vastgesteld op zes maanden.
End of the period of validity: 1 January 2017.
Einde geldigheidsperiode: 1 januari 2017.
In Regulation 253/93, the maximum period of validity of notifications is set at one year.
In verordening 259/93 wordt de geldigheidsduur van algemene kennisgevingen op maximaal één jaar vastgesteld.
It is clear that the period of validity of multiple authorisations should be extended.
Het is duidelijk dat de geldigheidsduur van meervoudige vergunningen moet worden verlengd.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 839. Exact: 839. Verstreken tijd: 162 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo