Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "pitches the ball" in Nederlands

Wait till he pitches the ball, retard.
Wacht tot hij gooit, achterlijke.

Andere resultaten

Parking at the Ball 'House', the center. For power supply, waste disposal and electricity in the' key Ballhaus' get. The pitches were formerly provided for cars.
Parkeren bij het Bal 'huis', het centrum. Voor voeding, afvalverwerking en elektriciteit in de' key Ballhaus' krijgen. De plaatsen werden vroeger bedoeld voor auto's.
This is an elevator; it pitches the plane up and down.
Dit is een hoogteroer, daardoor gaat het vliegtuig op en neer.
Using an approach that is more exploratory than didactic, he pitches the activities at everyone who is interested in the human voice.
Via een eerder explorerende dan docerende aanpak richt hij zich tot iedereen die geïnteresseerd is in de menselijke stem.
After three hours of pitches the kid practically needed a full-body ice pack.
Na drie uur pitchen met het kind had hij praktische een hele lichaam ijspak nodig.
We were just discussing the ball.
We hadden 't gewoon over het bal.
Musket shooting himself the ball faster.
Dat is ongeveer tien miljoen maal sneller dan we op aarde reizen.
Fine, hold the ball like.
Oké, hou de bal dan vast als een caloriearm potje yoghurt.
Just enough to get the ball rolling.
Gewoon genoeg om de bal aan 't rollen te krijgen.
National Guard's calling the ball.
De Nationale Garde heeft het voor het zeggen.
Consider that at the ball tonight.
Denk daar maar eens over na tijdens het bal vanavond.
Well he was lying on the ball.
Zelfs u moet toch wel 'n bal van 'n hoofd kunnen onderscheiden.
He whacks Allen in L.A., he pitches the gun, throws it down a storm drain.
Hij overvalt Allen in Los Angeles, hij neemt het wapen mee, en legt het in een stortbak.
With a surface area spanning more than 50 football pitches the "Ferrari World" theme park in Abu Dhabi has the world's largest aluminium roof.
Met een oppervlakte van meer dan 50 voetbalvelden beschikt het themapark „Ferrari World“ in Abu Dhabi over het grootste aluminiumdak ter wereld.
Drag the batsman in the horizontal direction to hit the ball. After the bat hits the ball the ball travels in the set direction.
Sleep de batsman in de horizontale richting om de bal. Nadat de knuppel de bal raakt reist de bal in de richting instellen.
Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the ball. The closer you click to the center, the slower the ball moves.
Richt de muis en klik op de bal om snelheid en richting aan te geven. Hoe dichter bij het centrum je klikt, hoe langzamer de bal beweegt.
Grease the ball seat good and place the ball joint by letting the flat sides of the ball come together with the slot of the holder.
Vet de Kogelzitting goed in en plaats de stuurkogel door de platte kanten van de kogel te laten samenvallen met de gleuf van de houder.
And I understand that field the ball, the ball and understands me.
En op dat veld begrijp ik de bal, en de bal begrijpt mij.
Break the ball, break the ball.
Pak de bal, pak de bal.
Volley got the ball. Volley got the ball...
Volley heeft de bal, volley heeft de bal...
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 8102. Exact: 1. Verstreken tijd: 176 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo