Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "possessive" in Nederlands

bezitterig bezittelijk
bezitterige
bezittelijke

Suggesties

Okay, were you this possessive before?
Oké, was je vroeger ook zo bezitterig?
Larry was very possessive of our children.
Larry was zeer bezitterig als het om de kinderen ging.
To make it possessive, you change wa to no.
Om het bezittelijk te maken, verander je wa in no.
I didn't know Danielle was being so possessive.
Ik wist niet dat Danielle zo bezittelijk werd.
I was also rather entangled with a possessive German female.
Ik was ook wat verwikkeld met een bezitterige Duitse vrouw.
A possessive attitude does more harm than swallowing some pride.
Een bezitterige houding doet meer schade dan je trots in te slikken.
Don't worry, I won't get possessive.
Geen zorgen, ik zal niet bezitterig worden.
He was being a little possessive.
Hij was een beetje te bezitterig.
I guess I'm a bit possessive of my patients.
Ik denk dat ik een beetje bezitterig ben bij mijn patiënten.
I can understand feeling possessive towards a loved one.
Ik begrijp dat je bezitterig bent als je van iemand houdt.
He became very possessive and demanding.
Hij werd zeer bezitterig en veeleisend.
I am jealous and possessive like a little girl.
Ik ben jaloers en bezitterig als een klein meisje.
One gets possessive, the other runs away.
De een wordt bezitterig, de ander rent weg.
Detective Superintendent Byrne is very possessive of this case.
Waarom? Hoofdinspecteur Byrne is heel bezitterig over deze zaak.
Now, listen, you're becoming too possessive.
Hé luister, je wordt te bezitterig.
He's just obsessive, possessive and pathologically jealous.
Hij is obsessief, bezitterig, en pathologisch jaloers.
From the moment I said yes, George got so possessive.
Van het moment dat ik ja zei, werd George zo bezitterig.
She was very jealous and possessive of my time.
Ze was heel jaloers en bezitterig naar mij toe.
They were very possessive about the boys in their class.
Ze waren heel bezitterig over de jongens in hun klas.
You stand there so smug and possessive.
Je staat daar zo voldaan en bezitterig.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 223. Exact: 223. Verstreken tijd: 80 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo