Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "possessive adjective" in Nederlands

But not when the pronoun is a possessive adjective
Maar niet als het voornaamwoord een bezittelijk voornaamwoord is
"bere" and "kayne" do not follow the regular rule of needing the definite ending when they have a possessive adjective in 1st of 2nd person (iri bere, araŋ kayne);
Hier geldt dat als "bere" en "kayne" voorafgegaan wordt door een bezittelijke voornaamwoord van de eerste of tweede persoon, zij onveranderd blijven (iri bere, araŋ kayne);

Andere resultaten

Mio Trademarks should never be used in the possessive or plural form, but should be introduced as a proper adjective followed by an appropriate descriptor.
De handelsmerken van MiTAC Europe mogen nooit gebruikt worden als bezittelijk voornaamwoord of in het meervoud, maar dienen gebruikt te worden als correct adjectief gevolgd door een geschikte omschrijving.
The workbook is grouped into 8 broad topics including Esperanto vocabulary, simple sentences, adjectives, Esperanto possessive pronouns and conjugation of Esperanto verbs.
De werkmap is onderverdeeld in 8 brede onderwerpen, waaronder de Esperantoe woordenschat, eenvoudige zinnen, bijvoeglijke naamwoorden, Esperantoe bezittelijk voornaamwoord en vervoeging van Esperantoe werkwoorden.
Use the trademark only as an adjective, never as a noun or verb and never in the plural or possessive form.
Gebruik het handelsmerk alleen als een bijvoeglijk naamwoord, nooit als zelfstandig naamwoord of werkwoord, en nooit in bezittelijke of meervoudsvorm.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5. Exact: 2. Verstreken tijd: 72 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo