Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "prayer" in Nederlands

Suggesties

61
Anyhow... Buddhists say a prayer...
Hoe dan ook, Boeddhisten zeggen een gebed op...
Nut observe his prayer, shipmates.
Maar let nu op z'n gebed, scheepsmakkers.
Now, we'll say a prayer together.
We gaan samen een gebedje zeggen.
Hope and a prayer that this fog holds.
En ik bid dat de mist aanhoudt.
Life is fragile... handle with prayer.
Het leven is fragiel... verwerk het met gebed.
Little children, decide for prayer.
Mijn lieve kinderen, kies voor het gebed.
Removing a lying lifestyle involves prayer, discipline, and accountability.
Het verwijderen van een leugenachtige levensstijl, houdt gebed in, discipline en verantwoordelijkheid.
He sought the answer in frequent retreats and constant prayer.
Hij stelt zichzelf de vraag en zoekt het antwoord tijdens veelvuldige retraites en in constant gebed.
Communication, friendship and prayer mark our meetings.
Onze bijeenkomsten staan in het teken van uitwisseling, vriendschap en gebed.
Begin your violet-flame session with a prayer.
2. Begin je violette-vlam sessie met een gebed.
Another prayer was answered on Gotō.
Nog 'n gebed werd beantwoord in Goto.
With short-burning fuses and a prayer.
Met een korte brandende lont en een gebed.
And if you believe in prayer...
En als je gelooft in de kracht van het gebed.
Need, prayer and thanksgiving belong together.
Nood, gebed en dankzegging dat is iets wat bij elkaar hoort.
But Cynthia, this isn't some answered prayer.
Cynthia, dit is geen verhoord gebed.
541, school prayer, family support, entertainment decency.
541, school gebed, familie steun, entertainment gedrag.
Yes, I'll even read the prayer.
Ja, ik zal zelfs het gebed voorlezen.
That's why prayer sounds so perfect in here.
Daarom klinkt een gebed hier zo perfect.
Bravo, that was a beautiful prayer.
Bravo! Wat een mooi gebed.
His final prayer was in Latin.
Z'n laatste gebed was in Latijn.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4843. Exact: 4843. Verstreken tijd: 244 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo