Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "premium" in Nederlands

Suggesties

211
94
83
71
67
You claim - they put up your premium.
Je claimt en ze doen je premie omhoog.
But Mr. Thompson is paying me a premium.
Maar Mr Thompson betaalt me een premie.
My elite clientele is willing to pay a premium for authenticity.
Mijn elite klantenkring is bereid om een toeslag te betalen voor echtheid.
The Germans pay a premium for us.
De Duitsers betalen een premie voor ons.
Also included in your premium package, we have child protection everywhere.
Ook inbegrepen in jouw premie pakket, hebben we overal kinderbescherming.
Korean markets keep seeing a premium on bitcoin expenses.
Koreaanse markten krijg steeds een premie op bitcoin kosten.
Kriesi.at is far from being a stranger in the world of premium WordPress theme.
Kriesi.at is verre van een vreemdeling in de wereld van de premie WordPress thema.
P.V.C. aged in oak color premium with double glazing and security camera.
P.V.C. in eiken kleur premie met dubbele beglazing en bewakingscamera jaar.
In addition to being a premium theme WooCommerce, Propulsion is primarily a premium theme responsive.
Naast het feit dat een premie thema WooCommerce, Propulsion is in de eerste plaats een premie thema reageren.
Bryne FK asserts in its submission to the Authority that this was a market based premium although it has not provided any documentation with respect to the calculation of this premium.
Bryne FK beweert in zijn bij de Autoriteit ingediende opmerkingen dat dit een op de markt gebaseerde premie was, hoewel de club geen documenten met betrekking tot de berekening van deze premie heeft overgelegd.
Elements influencing the level of the premium are the premium rate and the contribution of employers to the National Insurance.
De elementen die het niveau van de premie beïnvloeden zijn het tarief van de premie en de bijdragen van de werknemers aan de nationale verzekering.
In order to improve cohesion with less-favoured regions, the increase in the supplementary premium should be somewhat higher than that in the premium for ewes and she-goats.
Ter versterking van de cohesie met minder bevoorrechte regio's is het wenselijk de aanvullende premie iets meer te verhogen dan de premie per schaap of geit.
The supplementary premium should be increased pro rata with the ewe and goat premium.
De aanvullende premie moet pro rata worden verhoogd met de premie voor ooien en geiten.
Because only premium and sophisticated products leave our house.
Want alleen hoog kwalitatieve en technisch geavanceerde producten verlaten ons bedrijf.
It was a premium for Michelle hen.
Het was een aanbieding op het vrijgezellenfeest van Michelle.
He offers a premium product for a great price.
Hij biedt een premium en goed geprijsd product aan en zijn enige vereiste is dat hij anoniem blijft.
Where food is at a premium, nothing is wasted.
Waar voedsel schaars is, wordt er niets verspild.
It's premium quality, hand-harvested Hungarian goose down.
Het is dure kwaliteit, hand bewerkt, van een Hongaarse gans.
Today Starbucks offers premium quality coffee... at affordable prices.
Vandaag biedt StarbucKs topkwaIiteit Koffietegen aanvaardbare prijzen.
Thanks, you'll get a premium.
Bedankt, je krijgt een bonus.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5392. Exact: 5392. Verstreken tijd: 106 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo