Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "preposterous" in Nederlands

belachelijk
absurd
absurde
ongerijmde
ongerijmd
gek voor woorden
The things she accused your father of are preposterous.
De dingen waar ze haar vader van beschuldigde, zijn belachelijk.
It's totally preposterous... traversing the entire galaxy alone.
Het is belachelijk dat je in je eentje het heelal doorkruist.
Sounds a little preposterous, Private.
Dat klinkt een beetje absurd, soldaat.
Well, it sounds totally preposterous somebody your age adopting a baby.
Nou, het klinkt volkomen absurd dat iemand van jouw leeftijd een baby adopteert.
DAVID: Judge, that is a preposterous lie.
Edelachtbare, dat is een absurde leugen.
And that is a preposterous name.
En dat is een absurde naam.
"Ten percent of our gross national product annually." That's preposterous.
"Tien procent van ons jaarlijks bruto nationaal product." Belachelijk.
Perhaps you find the idea preposterous.
Misschien vindt u het idee belachelijk.
It's not a preposterous idea, dad.
Het is geen belachelijk idee, pap.
Say... "preposterous" again.
Zeg nog eens... 'belachelijk'.
The whole thing is so preposterous.
Dit hele gebeuren is gewoon belachelijk.
Which is preposterous on its face.
Wat belachelijk is op zijn gezicht.
That's preposterous, killing someone.
Dat is belachelijk, iemand vermoorden.
Well, no, that's preposterous.
Nou, nee, dat is absurd.
It's preposterous, deplorable, absolutely illogical.
Het is absurd, jammerlijk, absoluut onlogisch.
It's so preposterous, no one would believe it.
Het is zo absurd dat niemand 't zou geloven.
I know, this is preposterous.
Ik weet het, dit is belachelijk.
A carpenter named Joseph was about to get some frankly preposterous news.
Een timmerman genaamd Jozef kreeg nogal belachelijk nieuws te horen.
And you have fun at your preposterous event.
En jij op je absurde show.
You have to believe the impossible is merely preposterous.
Je moet geloven dat het onmogelijke slechts absurd is.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 329. Exact: 329. Verstreken tijd: 72 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo