Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "prise" in Nederlands

wrikken
paay
Carll Cneut's illustrations prise open the text and give it more depth. They call for a rich story, explore the interior of the tale, search for the mystery and reshape it in a sublime way, using lines and colours.
De illustraties van Carll Cneut wrikken de tekst open en verdiepen hem. Ze eisen een rijk verhaal, tasten de binnenkant van het vertelde af, zoeken het mysterie op en hervormen het op een sublieme manier in lijnen en kleuren.
We'll see if we can't... Prise it off him... Without hurting his nose.
Eens kijken... of we het niet los kunnen wrikken zonder hem pijn te doen.
So they prise it open andt here it is: a betting slip. "200 quid to win Gollath."
Ze wrikken hem open en zien een briefje van 't wedkantoor: 200 pond op Goliath.
We just have to prise him out.
We moeten hem er alleen uitpakken.
This will be painless, I prise.
Dit is pijnloos, ik beloof 't.
Practically had to prise the microphone from Adam's hands.
Ik moest de microfoon bijna uit Adam's handen trekken.
There's no pain would prise his need from him.
Geen pijn kan die behoefte wegnemen.
I prise the rent out of the local Hebrews.
Ik ding af op de huur bij de lokale Hebreeuwen.
Couldn't prise it off him.
Ik kon het niet uit zijn handen breken.
You should be able to prise the doors open.
Je moet de deuren open kunnen krijgen.
Well, I would, if I could prise her away from that monkey.
Dat zou ik doen, als ik haar kon wegkrijgen van die aap.
Not enough to prise them from their beds or the inns.
Niet om ze uit hun bed of de kroeg te krijgen.
I prise to forget about everything that's happened and have a good time...
Ik beloof alles te vergeten wat er is gebeurd en een leuke avond te hebben.
And if you prise him from his rock, he will die.
En als je hem loswrikt van de rots, sterft hij.
I think they make it easier to prise the airbags out without them deploying.
Ik denk dat het makkelijker is de airbags los te peuteren zond dat ze afgaan.
My guess is she's into air-bag theft and bent the tips to prise them out...
Ik denk dat ze in de airbag diefstal zat en de punten omboog om ze los te peuteren.
The ducks must quickly prise the mussels free before the tide starts to turn.
De eenden moeten vlug de mosselen bevrijden voor het getij begint te draaien.
They tried to prise my soul from my body.
Ze wilden m'n ziel van m'n lichaam scheiden.
There's no pain would prise his need from him.
Geen pijn kan hem van dat voornemen afbrengen.
Some of the stones are hard to prise out of the horses' shoes.
Sommige stenen zijn moeilijk uit de hoeven te krijgen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 46. Exact: 46. Verstreken tijd: 81 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo