Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "pronoun" in Nederlands

Suggesties

Replacing the personal pronoun, a metaphor...
Het vervangen van het persoonlijk voornaamwoord, door een metafoor...
I don't know, but it is the right personal pronoun.
Ik weet het niet, maar het is de juiste persoonlijk voornaamwoord.
Your pronoun is the subject of the second clause.
Het voornaamwoord is het onderwerp van de tweede bijzin.
It's not about the pronoun, Beckett.
Het gaat niet om het voornaamwoord, Beckett.
One notable feature is the need for the pronoun she disappears.
Één opmerkelijke eigenschap is de behoefte aan het voornaamwoord zij verdwijnt.
This is the only possessive pronoun with a stressed and un unstressed version.
Dit is het enige bezittelijk voornaamwoord met een benadrukte en een onbenadrukte vorm.
The word elkaar (each other) is a reciprocal pronoun.
Het woord elkaar is een wederkerig voornaamwoord.
A direct object that starts with a possessive? or demonstrative pronoun? is always specific.
Een lijdend voorwerp dat begint met een bezittelijk of aanwijzend voornaamwoord is altijd specifiek.
An example is given for every reflexive pronoun.
Hieronder staat een voorbeeld voor elk wederkerend voornaamwoord.
And a question can start with an interrogative pronoun.
Een vraag kan met een vragend voornaamwoord beginnen.
If all precedes an article or another pronoun, we use al.
We gebruiken al voor een lidwoord of een ander voornaamwoord.
In Dutch, the independent possessive pronoun requires an article.
Het onafhankelijke bezittelijk voornaamwoord wordt altijd gecombineerd met een lidwoord.
We use hun if the object pronoun is stressed.
We gebruiken hun als we het voornaamwoord benadrukken.
The relative pronoun "kan" is sometimes combined with another word.
Het betrekkelijk voornaamwoord "kan" wordt soms gecombineerd met andere woorden.
When this contraction occurs, the pronoun is strongly accented.
Als deze samenvoeging voorkomt, dan wordt het voornaamwoord in de uitspraak sterk beklemtoond.
Watch out for the extra pronoun, though.
Maar let wel op het voornaamwoord.
Use the pronoun "he" please.
Gebruik het voornaamwoord 'hij' alsjeblieft.
Direct object starting with an indefinite pronoun
Lijdend voorwerp dat met een onbepaald voornaamwoord begint
A pronoun takes the place of a noun.
Een voornaamwoord vervangt een zelfstandig naamwoord.
A demonstrative pronoun can also stand alone, meaning it does not have to precede a noun.
Een aanwijzend voornaamwoord kan ook alleen in de zin staan, dus niet voor een zelfstandig naamwoord.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 317. Exact: 176. Verstreken tijd: 109 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo