Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "put down" in Nederlands

neerleggen
neerzetten
wegleggen
laten zakken
opschrijven
leg afgemaakt laten inslapen ingediend
zette
laten afmaken
doe

Suggesties

313
Maybe we should put down the puzzles and walk away.
Misschien moeten we de puzzels neerleggen en er bij vandaan wandelen.
You need to be calm and put down the gun.
Je moet rustig worden en het pistool neerleggen.
Umm, I'll put down roses.
Uh, ik zal rozen neerzetten.
But he wouldn't put down his weapon.
Maar hij wilde z'n wapen niet wegleggen.
I better put down some newspaper.
Ik leg beter enkel kranten op de grond.
Please, put down the cup of urine.
Alsjeblieft, zet die beker urine weg.
So step aside or get put down.
Ga dus opzij, of ik schakel je uit.
Kai, put down the knife.
Leg dat mes neer, Kai.
Just put down your folks' address.
Doe maar 't adres van je ouders.
You put down your aces and then...
Dan leg jij jouw azen neer...
Seriously, put down the glass.
Serieus, zet dat glas neer.
Because you didn't put down Kitty Litter.
Omdat je geen zout had gestrooid.
First' put down the plate.
Als eerste, zet het bord neer.
I better put down some newspaper.
Ik leg hier beter wat krantenpapier neer.
Please put down your instruments and step away from the body.
Leg je spullen neer... en stap weg van het lichaam.
Machine put down the plastic over here.
Machine legde het plastic hier neer.
With Gillies involved, nothing can be put down to coincidence.
Met Gillies, niets kan worden toegeschreven aan het toeval.
I have to take a cat to be put down.
Ik moet een kat naar de veearts brengen om in te slapen.
Not the one's they put down...
Nee... Niet degene die werden omgelegd...
Like vermin, he'll be put down.
Hij zal worden afgemaakt zoals ongedierte.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2348. Exact: 2348. Verstreken tijd: 198 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo