Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "put to sleep" in Nederlands

laten inslapen
in slaap gebracht
laten slapen
ingeslapen
spuitje

Suggesties

People like that should be put to sleep.
Zulke mensen zouden ze moeten laten inslapen.
I think the Kennedys had a kid like you, and they had it put to sleep.
De Kennedys hebben een kind zoals jij laten inslapen.
So they were put to sleep.
Dus werden ze in slaap gebracht.
I was kidnapped... and put to sleep.
Ik werd gekidnapt... en in slaap gebracht.
Must have them put to sleep before battle.
Voor het gevecht heeft hij ze vast in laten slapen.
Then they should be put to sleep, not the dog!
Dan zou je hen in moeten laten slapen, niet de hond.
Chemical workers... put to sleep... until needed again.
Chemische werkers in slaap gebracht... totdat ze weer nodig zijn.
They had it put to sleep, she said.
Die hebben ze laten inslapen, zei ze.
You know, for 600 bucks, I can have that guy put to sleep.
Voor 600 dollar kan ik'm laten inslapen.
This web site provides you with helpful information if your child is going to receive anesthesia, i.e. be put to sleep for an operation or examination.
Op deze pagina vindt U informatie die goed is om te weten wanneer Uw kind narkose gaat krijgen, dwz in slaap gebracht wordt voor een operatie of een onderzoek.
For $600 I can have him put to sleep.
Voor 600 dollar kan ik'm laten inslapen.
Yes, but if the owner doesn't claim him in three days, he'll be put to sleep.
Ja, maar als de eigenaar hem niet beweren in drie dagen, zal hij in slaap gebracht.
They had it put to sleep, she said.
Ze moesten hem laten inslapen, zei ze.
He says it should be put to sleep because it's an old dog, anyway.
Hij zegt dat we hem moeten laten inslapen omdat het toch al een oude hond is.
I will take the cats to be put to sleep, then I will come back and help you.
Ik zal de katten wel nemen om te laten inslapen... wanneer ik terug ben help ik je.
Debby Filius from Maassluis called to tell us that their Sam (Italo dei Vicini del Monastero) had been put to sleep after a brief but violent illness. Sam was seven years old.
Debby Filius uit Maassluis belde ons om te vertellen dat zij hun oogappel Sam (Italo dei Vicini del Monastero) na een korte maar hevige ziekte, hadden laten inslapen.
and demanded to be put to sleep.
en eiste zich te laten inslapen.
Wait, did he say "put to sleep"?
Wacht, zei hij in slaap gebracht worden?
The past couple of years she had lived with our friend Lammy. Promessa, Isotta's daughter and Matilde, Promessa's daughter, were put to sleep after a short but severe illness.
Zij woonde de afgelopen jaren bij onze vriendin Lammy. Promessa, de dochter van Isotta en haar dochter Matilde, moesten we na een kort maar hevig ziekbed laten inslapen.
A general anaesthetic involves you being put to sleep but with a local anaesthetic you will be awake but the part of your body being operated on will be made numb.
Bij een algehele narcose wordt u in slaap gebracht en bij een plaatselijke verdoving bent u wakker maar is het lichaamsdeel waar de operatie wordt uitgevoerd verdoofd.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 78. Exact: 78. Verstreken tijd: 482 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo