Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "reasoned" in Nederlands

gemotiveerd
weloverwogen
beredeneerd
onderbouwd
met redenen omkleed met redenen omklede redeneerde
beredeneerde
onderbouwde
redelijke
redeneerden

Suggesties

Firstly, the applicant claims that the contested decision is inadequately reasoned.
Ten eerste betoogt verzoekster dat de bestreden beschikking ontoereikend is gemotiveerd.
In addition, the applicant pleads that the defendant's decision is insufficiently and incorrectly reasoned.
Bovendien stelt verzoekster dat verweersters besluit onvoldoende en gebrekkig is gemotiveerd.
For this reason I recommend a clear and reasoned approach to this issue.
Daarom raad ik een heldere en weloverwogen benadering voor deze kwestie aan.
I'm sure they'll make a reasoned and thoughtful decision.
Ik weet zeker dat hun beslissing beredeneerd en doordacht zal zijn.
It's reasoned, justified and often signed into law.
Het wordt beredeneerd, goedgepraat en vaak omgezet in wetten.
Upon reasoned requests a series of extensions were granted to the Parties so requesting.
Na een gemotiveerd verzoek werd aan de partijen die hierom hadden verzocht, uitstel verleend.
Such a request shall be duly reasoned.
Dit verzoek moet behoorlijk worden gemotiveerd.
The requests from the competent authorities shall be reasoned.
De verzoeken van de bevoegde instanties worden gemotiveerd.
The need of rules on origin of seeds is not sufficiently reasoned.
Dat er bepalingen over de oorsprong van de zaden nodig waren, is niet afdoende gemotiveerd.
The decision of the Authority shall be duly reasoned.
Het besluit van de Autoriteit wordt naar behoren gemotiveerd.
Rejection and withdrawal decisions should be duly reasoned.
Besluiten tot afwijzing en tot intrekking moeten worden gemotiveerd.
The consolidating supervisor shall prepare a fully reasoned draft joint decision.
De consoliderende toezichthouder stelt een volledig met redenen omkleed ontwerp van gezamenlijk besluit op.
Any such request shall be reasoned.
Een dergelijk verzoek dient met redenen te worden omkleed.
This provision governs the reasoned offer procedure.
De bepaling in kwestie regelt de "procedure van het met redenen omkleed voorstel".
An event that I haven't fully reasoned out.
Een gebeurtenis die ik niet volledig vergeten ben.
Perhaps it can be reasoned with.
Misschien is er mee te praten.
Men who kill without reason cannot be reasoned with.
Mannen die zonder reden doden, zijn niet voor rede vatbaar.
These new zombies can be reasoned with.
Deze nieuwe zombies zijn voor rede vatbaar.
Emma was the one who reasoned it out.
Emma was degene die dat beredeneert had.
Even extremists can be reasoned with.
Zelfs met extremisten kan gepraat worden.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 871. Exact: 871. Verstreken tijd: 86 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo