Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "recant" in Nederlands

herroepen
intrekken
verloochenen
terugnemen
bekeren
terugtrekt
Excuse me, I need to recant my testimony.
Excuseer me, ik wil mijn getuigenis herroepen.
Your partner was given the opportunity to recant her story, but she refused.
Jouw partner kreeg de gelegenheid om haar verhaal te herroepen, maar ze weigerde.
We need Kullen to recant his statement.
We moeten Kullen zijn verklaring laten intrekken.
You need to recant your statement, Otto.
Je moet je verklaring intrekken, Otto.
So they forced him to recant in the second book.
Daarom dwongen ze hem dat te herroepen in het tweede boek.
You will publicly recant your statement.
U zult publiekelijk uw verklaring herroepen.
You need to go to your sister immediately and recant.
Je moet nu meteen naar je zus gaan en het herroepen.
Do you intend to recant your confession?
Bent je van plan je bekentenis te herroepen?
I will never recant my decision to be an American.
Ik zal mijn beslissing om een Amerikaan te zijn nooit herroepen.
Stomtonovich can recant all he wants.
Stomtonovich kan alles herroepen wat hij wil.
These guys get cold feet or someone at the DOD begs them to recant.
Ze worden bang of iemand bij Defensie vraagt het te herroepen.
I cannot... and I will not recant.
Ik kan niets... en zal niets herroepen.
She had five chances to recant, and she wouldn't, even though it might have saved her job.
Zij had vijf kansen om te herroepen en ze deed het niet ook al zou het misschien haar baan hebben gered.
But first, you're going to call Lillian Forrester and recant your story.
Maar eerst bel je Lillian Forrester... om je verhaal te herroepen.
Weld's still in my control, so if you try to use his testimony at trial, I'll have him recant.
Weld is nog steeds onder mijn controle, dus als je probeert zijn getuigenis te gebruiken tijdens de rechtszaak, zal ik hem herroepen.
And nothing short of an order from the king could force me to recant.
Niets anders dan een bevel van de koning kan me dwingen dit te herroepen.
He endured eight years locked in a dungeon and was tried for heresy, but Bruno refused to recant his beliefs.
Hij werd acht jaar in een kerker opgesloten en berecht voor ketterij, maar Bruno weigerde zijn geloof te herroepen.
You'll recant your testimony, all of you, blame everything on him.
Jullie herroepen je getuigenis, allemaal, geven hem van alles de schuld.
I understand you want to recant your statement about Howard Wolowitz.
Ik begrijp dat u uw verklaring over Howard Wolowitz wilt herroepen?
There's still time to recant of your heresy, Mr. Fish.
U kunt uw ketterse uitspraken nog herroepen, Mr Fish.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 132. Exact: 132. Verstreken tijd: 117 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo