Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "recover from" in Nederlands

herstellen van
bijkomen van
bekomen van
van herstelt
overheen komt
hersteld is van
komen van
An internal fatal error is hard to recover from.
Het is moeilijk om te herstellen van een interne fatale fout.
I would like to help you recover from yours.
Ik zou je willen helpen te herstellen van de jouwe.
Then I had to recover from a tough career.
'Dan had ik moeten bijkomen van een zware carrière.
It takes that long to recover from the inaugural.
We moeten bijkomen van de inauguratie.
Well, I will leave you to recover from your journey.
Nou, ik laat je met rust om te bekomen van je reis.
I thought you'd take some time to recover from your ordeal.
Ik dacht dat je wel wat tijd nodig had om te bekomen van je beproeving.
SHOUTING It can take years to recover from the destruction.
Het kan jaren duren om te herstellen van de verwoestingen.
Marcus will recover from his injuries.
Marcus zal herstellen van zijn verwondingen.
To recover from something you never saw coming.
Om te herstellen van iets dat je niet zag aankomen.
To recover from his injury Dirk Demeersman stayed at home for a couple of weeks.
Om te herstellen van zijn blessure bleef ruiter Dirk Demeersman enkele weken thuis.
In some cases, a person will completely recover from aphasia without treatment.
In sommige gevallen, een persoon zal volledig herstellen van afasie zonder behandeling.
If your dog does recover from this infection, a blood test will reveal pseudorabies virus antibodies.
Als uw hond niet herstellen van deze infectie, een bloedonderzoek zal onthullen pseudorabies virus antilichamen.
It is possible for soldiers to recover from battlefield trauma.
Het is mogelijk dat soldaten herstellen van strijdperk trauma.
You'll need time to recover from your full anesthesia.
U heeft tijd nodig hebben om te herstellen van de zware verdoving.
People do recover from stage four illnesses.
Mensen herstellen van stadium vier ziekten.
It has to recover from a long-lasting crisis.
Het moet zien te herstellen van een langdurige crisis.
Well, first I must recover from my... harrowing ordeal.
Wel, eerst moet ik bijkomen van... ernstige beproevingen.
The patient will soon recover from his illness.
De patiënt zal vlug herstellen van zijn ziekte.
You can recover from being physically hurt.
Je kunt herstellen van fysieke pijn.
They're designed to recover from an injury.
Ze zijn ontworpen om te herstellen van een blessure.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 671. Exact: 671. Verstreken tijd: 296 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo