Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "refuge" in Nederlands

toevlucht
toevluchtsoord
schuilplaats
onderdak
berghut
opvang
asiel
hut
toeverlaat
vlucht
opvanghuis
onderkomen
heenkomen
Refuge
Paradijs

Suggesties

106
74
69
59
This car is my only refuge from the tyranny of style.
Deze auto is mijn enige toevlucht van de tirannie van stijl.
This woman found trust and friendship when she sought refuge in our country.
Deze vrouw vond vertrouwen en vriendschap... toen ze toevlucht zocht in ons land.
'We were offered refuge, 'separately and together in temporary lodgings across Poplar.
"We werden een toevluchtsoord aangeboden,"apart en samen in tijdelijke verblijfplaatsen in Poplar.
Clearly a high-class refuge for big spenders.
Zonder twijfel een topklasse toevluchtsoord voor rijke stinkerds.
There is no refuge, Kelor.
Er is geen schuilplaats, Kelor.
That puts them here, at the refuge.
Dus zijn ze hier, bij de schuilplaats.
The refuge is built for 30.
De schuilplaats is gebouwd op dertig man.
We make for the refuge of Helm's Deep.
We zoeken onze toevlucht in Helmsdiepte.
They found the house of refuge, and Katie Bender made a wish.
Ze hadden het toevluchtsoord gevonden en Katie Bender deed een wens.
And have created a safe refuge for the holy among us.
Wij hebben een veilige toevluchtsoord voor de gelovigen onder ons.
I'm interested in more than just refuge.
Ik ben niet alleen in een toevluchtsoord geïnteresseerd.
Nobu has always been a refuge where marriages are by and large human.
Nobu was altijd een toevluchtsoord... waar huwelijken zijn en grote mensen.
Later he used it as a refuge.
Later gebruikte hij het als een toevluchtsoord.
For the moment, a dry riverbed seems a safe refuge.
Op dit moment, lijkt een droge rivierbedding geen veilig toevluchtsoord.
This room is the last refuge for traditional masculinity.
Deze kamer is het laatste toevluchtsoord voor de traditionele mannelijkheid.
For him too there was no pleasanter place of refuge than the parental home.
Ook voor hem was er geen aangenamer toevluchtsoord dan het ouderlijk huis.
Afterwards I sought refuge With my brother's family, in the hills.
Erna zocht ik toevlucht bij mijn broer's familie in de heuvels.
And now she's searching for a safe refuge.
Nu zoekt ze een veilige schuilplaats.
It became my refuge I just curl up.
Dit is mijn schuilplaats waar ik me kom nestelen.
A refuge for whistleblowers and investigative journalists.
Een toevluchtsoord voor klokkenluiders en onderzoeksjournalisten.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1487. Exact: 1487. Verstreken tijd: 102 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo