Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "refurbishment" in Nederlands

renovatie
verbouwing
vernieuwing
herinrichting
sanering
gerenoveerd
renovering
opknapbeurt
heraanleg
opknappen
We've just embarked on a huge programme of refurbishment.
We zijn zojuist begonnen aan een enorm programma van renovatie.
Last partial refurbishment of the hotel was in 2006.
Laatste gedeeltelijke renovatie van het hotel was in 2006.
Water boreholes, refurbishment of the barn, seeds.
Waterputten, verbouwing van de schuur, zaden.
Raffles has been merchandised almost to death since extensive refurbishment in the early 1990s; there are more tourists in evidence than writers nowadays.
Raffles is tot de dood toe verkocht, sinds de verbouwing in begin 1990. Er zijn meer toeristen aanwezig dan schrijvers.
It is mainly suitable for the refurbishment of wired alarms, where old detectors are kept.
Het is vooral geschikt voor de vernieuwing van bedrade alarmen, waar oude detectoren worden gebruikt.
Treatment (repair and/or refurbishment) and incidental storage
Behandeling (reparatie en/of vernieuwing) en secundaire opslag
It is modern and well decorated thanks to its recent refurbishment.
Het is een modern hotel dat dankzij de recentelijke renovatie goed gedecoreerd is.
Sanitary facilities: â 1/3 Minutes shower... Toilets could do with refurbishment.
Sanitaire voorzieningen: â, 1/3 Minutes douche... Toiletten kon met renovatie.
The sympathetic refurbishment has retained the majority of the historic building substance.
De behoedzame renovatie bewaarde een groot deel van de historische bouwsubstantie.
A small refurbishment would be welcome.
Een kleine renovatie zou welkom zijn.
After a major refurbishment offers the modern catamaran, spacious luxury.
Na een grondige renovatie biedt de moderne catamaran, ruime luxe.
In 2013, the club embarked on a major refurbishment, in partnership with Technogym.
In 2013 startte de club een grote renovatie in samenwerking met Technogym.
With the investment of this multinational hotel chain will Westcliff Muthu Hotel to be subject to a refurbishment program.
Met de investering van deze multinational hotelketen zal Westcliff Muthu Hotel te worden onderworpen aan een renovatie programma.
Other above-ground works at the former mine site will be the refurbishment and securing of the existing built heritage.
Andere bovengrondse werkzaamheden op het voormalige mijnterrein betreffen de renovatie en de vrijwaring van het bestaande bouwkundig erfgoed.
This is insufficient to estimate the correct figures for refurbishment and maintenance.
Dit is onvoldoende om de juiste cijfers voor renovatie en onderhoud vast te stellen.
In 2006, following a thorough refurbishment, the theatre in Lakensestraat reopened.
In 2006 ging de schouwburg in de Lakensestraat opnieuw open na een zeer grondige renovatie.
In 2011 Starhill Gallery underwent a massive refurbishment.
In 2011 onderging Starhill Gallery een grote renovatie.
It is widely used in the manufacture and refurbishment of high speed steel and tungsten carbide cutting tools.
Het wordt veel gebruikt in de productie en renovatie van sneldraaistaal en wolfraam carbide snijgereedschappen.
Re-use can include repair, refurbishment or upgrading, but not major reassembly.
Hergebruik kan reparatie, renovatie of modernisering omvatten, maar geen ingrijpende herbouw.
I was presenting a cheque to the pier refurbishment fund.
Ik presenteerde een cheque voor de pier renovatie fonds.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 337. Exact: 337. Verstreken tijd: 145 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo