Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: to repeal
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "repeal" in Nederlands

intrekken
herroepen
afschaffen
terugtrekken
afschaffing
intrekking trekken
schrappen
schrapping
opheffing

Suggesties

375
Portugal shall repeal the scheme referred to in Article 1.
Portugal moet de in artikel 1 bedoelde steunregeling intrekken.
It cannot initiate legislation and it cannot repeal legislation.
Het kan geen wetgeving initiëren en het kan wetgeving niet intrekken.
Done in by the repeal of the Corn Laws.
Door het intrekken van de Graan Wetten.
The Regulation also stipulates that the Commission is to monitor developments in the situation and may, where necessary, amend or repeal decisions.
Ook is bepaald dat de Commissie de ontwikkelingen volgt en in voorkomend geval de besluiten kan wijzigen of intrekken.
The consequences of the repeal of those measures should be restricted as far as possible.
De gevolgen van het intrekken van bovengenoemde maatregelen moeten zo veel mogelijk worden beperkt.
On the back of those reviews, governments should repeal laws that punish or discriminate against people living with HIV or those at greatest risk.
Uit dit overzicht blijkt dat regeringen wetten moeten intrekken die mensen met hiv of met het grootste risico bestraffen of discrimineren.
Option 5 (repeal the Directive) would create legal uncertainty and hinder the development of new electronic money services.
Optie 5 (de richtlijn intrekken) zou rechtsonzekerheid teweegbrengen en de ontwikkeling van nieuwe e-gelddiensten belemmeren.
(9) Greece should therefore repeal those measures.
(9) Griekenland dient bedoelde maatregelen derhalve in te trekken.
France should therefore repeal its measures.
Frankrijk dient bedoelde maatregelen derhalve in te trekken.
Finally comes the national referendum on repeal.
Dan komt het referendum over de intrekking.
All right, I'll repeal it.
Goed dan, ik herroep ze.
A repeal of the anti-dumping measures on the product concerned would offer such companies relief in that scenario.
Intrekking van de antidumpingmaatregelen voor het betrokken product zou die ondernemingen dan soelaas bieden.
Any repeal or consolidation errors must be corrected and published as rapidly as possible.
Eventuele onjuistheden bij de afschaffing of codificatie van regelgeving dienen zo snel mogelijk te worden gecorrigeerd en gepubliceerd.
The second interested party asked the Commission to immediately repeal the Lupi Decree.
De tweede belanghebbende partij heeft de Commissie gevraagd het Besluit Lupi met onmiddellijke ingang te verwerpen.
Such re-assessment could lead to the repeal of this Decision.
Een dergelijke herbeoordeling kan tot de intrekking van dit besluit leiden.
Later, there is even a hint of a repeal.
Later schemert er zelfs een intrekking door.
For reasons of legislative technique, an express repeal is necessary.
Om wetgevingstechnische redenen is een uitdrukkelijke intrekking vereist.
Article 9 Entry into force and repeal of Guideline ECB/ 2005/5 1.
Artikel 9 Inwerkingtreding en intrekking van Richtsnoer ECB/ 2005/5 1.
This implies that Member States repeal the transposing legislation of the repealed Directives.
Dit houdt in dat de lidstaten de omzettingswetgeving met betrekking tot de ingetrokken richtlijnen moeten intrekken.
(11) Austria should therefore repeal those measures.
Oostenrijk dient bedoelde maatregelen derhalve in te trekken.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 715. Exact: 715. Verstreken tijd: 122 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo