Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "rescind" in Nederlands

intrekken
ontbinden
herroepen
annuleren
trek
opzeggen
verbreken
onschendbaarheid
You cannot just rescind it without explanation.
U kunt de uitlevering niet zomaar intrekken.
If conditions at the front become more critical, I will rescind this authorization.
Indien de omstandigheden aan het front... kritischer worden, zal ik deze machtiging intrekken.
That will give them grounds to rescind the lease.
Dat geeft hen een reden om de huurovereenkomst te ontbinden.
So we have decided to rescind the ban on a provisional basis.
Dus hebben we besloten om het verbod op voorlopige basis te ontbinden.
I have to rescind my recommendation, Gibbs.
Ik moet mijn aanbeveling herroepen, Gibbs.
He will not rescind his judgement.
Hij weigert zijn oordeel te herroepen.
So that we can't rescind the directive.
Zodat wij de opdrachten niet kunnen herroepen.
They have been requested to rescind this decision immediately.
Hen is verzocht om deze beslissing onmiddellijk te herroepen.
You cannot just rescind it without explanation.
Je kunt het niet zonder verklaring intrekken.
Sorry, but I'll have to rescind my invitation.
Sorry, maar ik moet mijn uitnodiging intrekken.
That is why Ethiopia must rescind the proclamation on the registration and regularisation of civil organisations and charitable institutions.
Daarom moet Ethiopië de proclamatie inzake registratie en regulering van maatschappelijke organisaties en liefdadigheidsinstanties intrekken.
I don't have the power to rescind a presidential order, Jack.
Ik kan geen presidentieel bevel herroepen.
For 500, I'll rescind all claim.
Voor 500, zal ik alle eisen herroepen.
My client assumed that Ms. Green could rescind the order.
Mijn cliënt ging ervan uit dat mevrouw Green het verbod kon ontbinden.
You will rescind your order to shut down vampire-run businesses.
U uw bestelling ontbinden af te sluiten vampier-run bedrijven.
Romania is urged to rescind its Bilateral Immunity Agreement with the USA on the ICC.
Roemenië wordt aangespoord om zijn Bilateraal Akkoord van de Immuniteit te herroepen met de VS.
Harvard wants to rescind our on-campus recruiting privileges.
Harvard wil onze on-campus wervings privileges ontbinden.
I'll rescind it if you ask me to.
Ik zal het ontbinden als je het mij vraagt.
Then we have to force England to rescind that offer.
We moeten Engeland dwingen dat aanbod te herroepen.
I am calling for a vote to rescind the partnership extended to Damian Boyle by Will.
Ik vraag een stemming om het partnerschap dat door Will werd uitgebreid met Damian Boyle te ontbinden.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 213. Exact: 213. Verstreken tijd: 105 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo