Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "rescind a" in Nederlands

Why would rescind a request for backup?
Waarom zou een politieagent een verzoek om steun annuleren?
I don't have the power to rescind a presidential order, Jack.
Ik kan geen presidentieel bevel herroepen.
I don't have the power to rescind a presidential order, Jack.
Ik kan de beslissing van de President niet terugdraaien.
VI. Consumer's Right to Rescind a Contract
VI. Recht tot terugtreding van de consument

Andere resultaten

But at any time prior to mortal death this same material and human will is empowered to rescind such a choice and to reject survival.
Doch vóór de dood van de sterveling heeft deze zelfde materiële, menselijke wil te allen tijde het vermogen om deze keuze te herroepen en de overleving te verwerpen.
So we have decided to rescind the ban on a provisional basis.
Dus hebben we besloten om het verbod op voorlopige basis te ontbinden.
when the buyer has the right to rescind the purchase for a reason specified in the sales contract and the entity is uncertain about the probability of return.
de koper heeft het recht de aankoop te annuleren wegens een in de verkoopovereenkomst omschreven reden, maar de entiteit is niet zeker dat de koper de goederen zal retourneren.
Then I recommend you rescind those orders.
Dan adviseer ik u die orders in te trekken.
Because this will not be easy to rescind once it's...
Want het zal niet gemakkelijk zijn om dit teniet te doen eens dat het...
You won't have to rescind anything.
Je zult niets moeten teniet doen.
You cannot just rescind it without explanation.
U kunt de uitlevering niet zomaar intrekken.
I rescind the part about maturing.
Ik herroep het deel over volwassen worden.
Please don't make me rescind your invitation.
Dwing me niet je uitnodiging in te trekken.
But I rescind your invitation from this house.
Maar ik trek jouw uitnodiging voor dit huis in.
I'm sure we could rescind the sale.
We kunnen de koop wel terugdraaien.
I have to rescind my recommendation, Gibbs.
Ik moet mijn aanbeveling herroepen, Gibbs.
That will give them grounds to rescind the lease.
Dat geeft hen een reden om de huurovereenkomst te ontbinden.
I rescind and redact that portion of my earlier report.
Ik neem dat deel van m'n rapport terug.
He will not rescind his judgement.
Hij weigert zijn oordeel te herroepen.
So that we can't rescind the directive.
Zodat wij de opdrachten niet kunnen herroepen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 222. Exact: 4. Verstreken tijd: 166 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo