Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: to revoke
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "revoke" in Nederlands

Suggesties

239
He could revoke my licence for 100 years.
Hij kan m'n rijbewijs voor 100 jaar intrekken.
I can revoke his parole any minute.
Ik kan zijn voorwaardelijke vrijlating elke minuut intrekken.
Or they revoke your flight status, and mine.
Trekken ze je vliegstatus in, en de mijne.
Then we revoke his security clearance, execute his nondisclosure agreement.
Dan trekken we zijn veiligheidsmachtiging in, en voeren zijn geheimhoudingsovereenkomst uit.
It shall be possible to suspend and/or revoke a binding.
Het moet mogelijk zijn een koppeling te schorsen en/of te herroepen.
It is possible to suspend and/or revoke an electronic identification means in a timely and effective manner.
Het is mogelijk het elektronische identificatiemiddel snel en doeltreffend te schorsen en/of te herroepen.
Please don't make me revoke your probation.
Laat me niet jouw proeftijd intrekken.
I will, therefore, revoke his permit.
Ik zal daarom, zijn vergunning intrekken.
An institution may revoke its nomination of an ECAI.
Een instelling mag haar aanwijzing van een EKBI intrekken.
The holder of the procedure may revoke such authorisations at any time.
De houder van de regeling kan dergelijke machtigingen te allen tijde intrekken.
The joint regulators can revoke the authorisation of a designated settlement system.
De gezamenlijke toezichthouders kunnen de vergunning van een aangewezen afwikkelingssysteem intrekken.
A Member State may give or revoke such a notification at any time.
Een lidstaat kan een dergelijke kennisgeving te allen tijde doen of intrekken.
We really must revoke your membership.
We moeten echt je lidmaatschap intrekken.
According to our agreement, we can revoke the permit at any time.
Volgens afspraak, kunnen we de toestemming op elk moment intrekken.
In such cases, the competent licensing authority should revoke or suspend the operating licence.
In dergelijke gevallen moet de bevoegde vergunningverlenende autoriteit de exploitatievergunning intrekken of opschorten.
In those cases, we'll examine each perhaps revoke their exemption.
We bekijken elk geval en trekken misschien hun vrijstelling in.
The Council may, by special vote, revoke any power delegated to a committee.
De Raad kan, bij bijzondere stemming, een aan een commissie overgedragen bevoegdheid intrekken.
The Administrative Committee may revoke the authorization if these conditions and requirements are no longer fulfilled.
Het Administratief Comité kan de toestemming intrekken indien niet langer aan deze voorwaarden en vereisten wordt voldaan.
They can't just revoke your bail.
Ze kunnen je borg niet intrekken.
You can't revoke my permit.
Je kan mijn vergunning niet intrekken.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 502. Exact: 502. Verstreken tijd: 102 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo