Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "run away together" in Nederlands

samen weglopen
samen vluchten
samen vandoor gaan
samen wegrennen
samen weggaan
samen weggelopen
lopen samen weg
samen wegvluchten
We were going to run away together, that was real.
We zouden samen weglopen, dat is waar.
Maybe you and I should run away together, then.
Misschien moeten wij twee dan samen weglopen.
We can stop this charade and run away together.
We kunnen ophouden met dit toneelspel en samen vluchten.
We can run away together.
We kunnen samen vluchten.
We were planning to run away together.
We wilden er samen vandoor gaan.
They're going to run away together and live off my money.
Ze zullen er samen vandoor gaan met mijn geld.
We can always run away together.
We kunnen altijd nog samen weglopen.
We were going to run away together that night.
We zouden die avond samen weglopen.
That's great, but you can't just run away together.
Dat is geweldig, maar je kan niet zomaar samen weglopen.
Let's run away together, Silas.
Laten we samen weglopen, Silas.
We were going to run away together, but I couldn't leave Without helping you fight.
We zouden er samen vandoor gaan, maar ik wilde jou helpen en toen ik terugkwam was ze weg.
And if the two of you run away together, it will not end well.
Als jullie tweeën samen weglopen zal het niet goed eindigen.
Maybe we'll run away together, go far away somewhere like Texas or something.
Misschien gaan we samen weglopen... ergens ver weg zoals Texas of zoiets.
We were going to run away together.
Buddy en ik, we gingen... we gingen samen weglopen.
I see you have brought me food so I may build up my strength, so that we can run away together.
Je hebt eten voor me... om aan te sterken voor als we er samen vandoor gaan.
Why don't we run away together?
Zullen we er samen vandoor gaan?
So, your idea is that we should run away together and be poor?
Dus, je wilt dat we samen weglopen en arm worden?
"If you come back, I promise we'll run away together."
Als je terugkomt, beloof ik je dat we samen weglopen.
So, your idea is that we should run away together and be poor?
Dus jij wilt er samen vandoor gaan en arm zijn?
And I said "Let's just run away together," and I swear he almost said yes to that.
En ik zei, laten we gewoon samen weglopen, en ik zweer, hij zei er bijna ja op.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 106. Exact: 106. Verstreken tijd: 123 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo