Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: to say
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "say" in Nederlands

Suggesties

+10k
just say 8387
i'd say 6685
didn't say 6220
don't say 4934
gonna say 4356
say about 3984
They say that you're paralyzed.
Larry, ze zeggen dat je verlamd bent.
Anyhow... Buddhists say a prayer...
Hoe dan ook, Boeddhisten zeggen een gebed op...
They say there are no coincidences.
Ze zeggen... dat er geen toevalligheden zijn.
But they say that fire cleanses evil.
Maar ze zeggen, dat vuur het kwaad verdrijft.
They say you attended those meetings while in college.
Ze zeggen dat jij bij die bijeenkomsten was, toen je op school zat.
They say he triggered the explosion.
Zij zeggen dat hijzelf de explosie heeft voltrokken.
I just heard somebody say that upstairs.
Ik heb iemand net horen zeggen dat zoiets hier boven is.
Doctors say I have retrograde amnesia.
De dokters zeggen dat ik retrograde geheugenverlies heb.
Rather distasteful, I must say.
Niet zo smakelijk, mag ik wel zeggen.
They say even one drop counts.
Ze zeggen dat zelfs een druppel voldoende is.
My instincts say not to trust tomas.
Mijn instincten zeggen me om Tomas niet te vertrouwen.
Imagine how Pepper would say that.
Stel je voor hoe Pepper dat zou zeggen.
They say he inherited nearly £100,000.
Ze zeggen dat hij bijna 100.000 pond geërfd heeft.
Some say moral integrity is the cornerstone to humanity.
Sommige zeggen dat morele integriteit de fundering is voor de mensheid.
I'd say cut the propaganda.
Ik zou zeggen, stop met die propaganda.
Next time, just say you admire me.
De volgende keer... kun je gewoon zeggen dat je me bewondert.
I would say high seven figures.
Ik zou zeggen een bedrag met zeven cijfers.
Let's say Walker squeaks by.
Laten we zeggen dat Walker er door slipt.
Sounds like something I might say.
Klinkt als iets wat ik zou kunnen zeggen.
Anything they say washes right over.
Al wat ze zeggen, glijdt van me af.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 226493. Exact: 226493. Verstreken tijd: 458 ms.

just say 8387
i'd say 6685
didn't say 6220
don't say 4934
gonna say 4356
say about 3984

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo