Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "she's making" in Nederlands

ze maakt
maakt ze
ze doet
ze laat
ze verzint
Zij laat
ze verdient
zij maakt
Yes, she's making great progress.
Ja, ze maakt grote vooruitgang.
Audrey will help Mara realize the terrible mistake she's making.
Audrey zal Mara helpen herinneren aan haar verschrikkelijke fout die ze maakt.
So presumably, she understands that risk And she's making her own decision.
Dus waarschijnlijk begrijpt ze het risico, en maakt ze haar eigen keuze.
Ja, and now she's making trouble for me with the baby again.
Ja, en nu maakt ze weer problemen over de baby.
We're already here, and she's making waffles.
We zijn er al, en ze maakt wafels.
That's just noises she's making.
Dat zijn gewoon geluiden die ze maakt.
The mammoth's panicking because she's making too much noise.
De Mammoet is in paniek, ze maakt teveel lawaai.
She told me to tell you she's making rice croquettes.
Ze had nog zo gezegd het u te vertellen: Ze maakt rijstkroketten klaar.
And she's making weather on her body's scale.
Ze maakt weer op schaal van haar lichaam.
Come on, she's making her world-famous chicken and biscuits.
Kom op, ze maakt haar wereldberoemde kip en koekjes.
Your honor, she's making a mockery of your court.
Edelachtbare, ze maakt een aanfluiting van uw hof.
Max, she's making me nervous.
Max, ze maakt me nerveus.
Then Nora's back and the choices she's making...
Dan is Nora terug en de keuzes die ze maakt...
Besides, she's making money, Joe.
En trouwens, ze maakt geld Joe.
Rocking back and forth, she's making a wave, trying to wash the seal off the ledge.
Ze maakt golven en probeert zo de zeeolifant van de richel af te spoelen.
You're just in time to see these gestures she's making.
Je bent net op tijd om te zien welke gebaren ze maakt.
I guess she lost some ground in the Midwest, so she's making a last-minute trip to Ohio tonight.
Ik denk dat ze wat terrein is verloren, ze maakt een last minute trip naar Ohio vanavond.
No, she's making a lot of sense to me.
Nee, ze maakt dat ik het naar m'n zin hebt.
Well, wherever Jodi is, she's making a killing.
Waar Jodi ook is, ze maakt fortuin.
She's not drinking, she's making her own baby food.
Ze drinkt niet, ze maakt haar eigen baby voeding.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 518. Exact: 518. Verstreken tijd: 275 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo