Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: animals slaughtered
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "slaughtered" in Nederlands

Suggesties

Every day, villages are destroyed, crops ruined, innocents slaughtered.
Elke dag worden er dorpen vernietigd... gewassen vernietigd, onschuldige geslacht.
Some butcher and others are slaughtered.
Sommige worden slager, anderen worden geslacht.
That family you slaughtered in Yemen.
De familie die je in Jemen heb afgeslacht.
The men were always beastly slaughtered.
De mannen werden altijd op een beestachtige wijze afgeslacht.
I didn't let you get slaughtered.
Dankzij mij ben je niet afgemaakt.
Seven slaughtered in North Side garage.
Zeven man afgemaakt in garage in Chicago-noord.
Fuad Deniz slaughtered by his cousin...
Fuat Deniz afgeslacht zoor zijn neef van vaderskant...
You slaughtered everything that she loves.
Jullie hebben alles afgeslacht waar ze van hield.
The communists have slaughtered all the villagers.
Dit is Zeemeeuw1. De communisten hebben alle dorpelingen afgeslacht.
She left our allies to be slaughtered.
Ze liet onze bondgenoten achter om afgeslacht te worden.
My father was slaughtered by a six-fingered man.
Mijn vader is afgeslacht door een zes vingerige man.
But instead of apprehension and interrogation, they were slaughtered.
In plaats van te ondervragen werden ze afgeslacht.
It's unbelievable how many people she has slaughtered in a short time.
Het is niet te geloven hoeveel mensen ze in deze korte tijd heeft afgeslacht.
But since then, you've slaughtered thousands of angels.
Maar sindsdien heb je duizenden engelen afgeslacht.
Your castle is surprised, your wife and babes slaughtered.
Uw kasteel is overvallen, uw gezin is afgeslacht.
His father was slaughtered for that name.
Zijn vader is afgeslacht voor die naam.
They slaughtered Paul and then burned the corpse.
Paul is afgeslacht en z'n lichaam is verbrand.
These men were all slaughtered in a cartel hit last week.
Deze mannen werden vorige week afgeslacht bij een kartelruzie.
Bishop Dutson, his wife and child lying slaughtered by Indians beside a river.
Bisschop Dutson... en zijn vrouw en kind lagen... afgeslacht door de indianen, op de rivieroever.
That traitor is the reason My village was slaughtered by your people.
Die verrader is de reden dat mijn dorp is afgeslacht door jouw volk.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2036. Exact: 2036. Verstreken tijd: 73 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo