Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "snitch" in Nederlands

Zoek snitch in: Definitie Vervoegen Synoniemen
verklikker
verrader
klikspaan
rat
verlinker
verraden
verklikken
informant
klikken
verlinken
Snaai
verraad
The Italians have a Corsican snitch.
De Italianen hebben een Corsicaanse verklikker onder hen.
Your snitch let us down today.
Jouw verklikker heeft ons laten barsten vandaag.
There's always someone turning snitch.
Er is altijd 'n verrader.
Hernan figured that chopped-up guy is the snitch.
Hernan wees die verhakte kerel als verrader aan.
Your snitch isn't going to tell us.
Je klikspaan zal het ons niet zeggen.
I'm waiting to hear it from your snitch.
Ik hoop het te horen van je klikspaan.
There's always someone turning snitch.
Er wordt altijd wel iemand verrader.
You're a snitch whether you testify or not.
Getuigenis of niet: je bent een verrader.
And there's no better exercise than killing and disemboweling a big, fat snitch.
En er is geen betere training dan het doden en uitbenen... Van een dikke, vette verrader.
A snitch is the scum of the information industry.
Een verklikker is het uitschot van de informatie-industrie.
The snitch is at this table.
De verrader zit aan deze tafel.
Paulo shot a snitch and had to run to San Remo.
Paulo heeft een verrader neergeschoten en moest naar San Remo vluchten.
Get out of my way, snitch.
Ga aan de kant, verrader.
Society would call you an informant, a rat, a snitch.
De gemeenschap zou je een informant, rat, verklikker noemen.
I'm so much more than a snitch.
Ik ben veel meer dan een verklikker.
Stringer thought we had a snitch down here.
Stringer dacht dat er een verklikker was.
I didn't realize you were such a high-class snitch.
Ik wist niet dat je zo'n nette verrader was.
This seems too much for one snitch.
Dit is teveel voor één verklikker.
Harper never knew who the snitch was.
Harper wist nooit, wie de verklikker was.
Okay, you've found your snitch.
Oké, u heeft uw verklikker gevonden.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 692. Exact: 692. Verstreken tijd: 87 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo