Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "squat" in Nederlands

You don't know squat about this town.
Jullie weten niets van deze stad.
Hasn't found jack squat either.
Hij heeft ook nog niets gevonden.
I saw Eddie Phillips at the squat.
Ik zag Eddie Phillips in het kraakpand.
The building I squat in is about to be demolished.
Het kraakpand waar ik in zit wordt gesloopt.
Four victims, and we got squat.
Vier slachtoffers en we weten niets.
You're entitled to precisely squat until you're officially in custody.
Je mag helemaal niets tot je officieel gearresteerd bent.
Which means we still got squat.
Kortom... we weten nog steeds niets.
That means I'm not making squat for anybody.
Dat betekent dat ik niets meer maak, voor niemand.
Of course I don't know squat about horses.
Natuurlijk weet ik niets van paarden.
He operates out of a squat on King Charles Road, Hackney.
Hij opereert vanuit een kraakpand in King Charles Road, Hackney.
She was in a squat with some unsavoury types.
Ze zat in een kraakpand met wat onsmakelijke types.
You don't let Sam and Dean Winchester do squat.
Je laat Sam en Dean Winchester niets doen.
A squat somewhere in East New York, an old factory...
Een kraakpand ergens in East New York, een oude fabriek.
The fact that your opinion means less than squat to me.
Het feit dat jouw opinie niets betekent voor mij.
The effects of constant bounce, sway, brake dive and acceleration squat are thus significantly reduced.
De effecten van constante weigeringspercentages, zwaaien, rem en versnelling duik kraakpand zijn dus aanzienlijk verminderd.
Her phone data connects to an activist squat.
De data wijzen op een kraakpand.
There was a fire in a squat.
Er was een brand in het kraakpand.
Other than that, we got squat.
Maar afgezien van dat hebben we niets.
I heard "premiere inn" then squat.
Ik hoorde 'eerste herberg' en toen niets.
4 victims and we got squat.
Vier slachtoffers en we weten niets.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 724. Exact: 724. Verstreken tijd: 75 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo