Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: ticket stub stub axle
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "stub" in Nederlands

strookje
stub
stoot
stompjes
kaartje
fusee
loonstrookje
bonnetje
bioscoopkaartje
controlestrook
loonstrook
stub-installer
parkeerkaart
entreebewijs
bon

Suggesties

52
You had a stub in the cab of your truck.
Een strookje in de cabine van de truck.
The perforated stub on top of your ballot.
Het geperforeerde strookje van de bovenkant van het stembiljet.
The/proc directory is basically a stub under which the proc filesystem is placed.
De directory/proc is eigenlijk een stub waaronder het proc-bestandssysteem wordt geplaatst.
The programmer must write 3 classes instead of one, ignoring the automatically generated stub and skeleton.
De programmeur moet 3 classes schrijven in plaats van één, de automatisch gegenereerde stub skeleton classes nog buiten beschouwing gelaten.
When I stub my toe, I yell out in pain.
Als ik m'n teen stoot, schreeuw ik 't uit.
Just that I don't want to drink your blood every time I stub my toe.
Ik wil niet jouw bloed drinken zodra ik mijn teen stoot.
proc - Directory stub required by the proc filesystem
proc - Directory stub vereist voor het proc-bestandssysteem
And amongst these papers I found... a cheque stub for a place called Moonlight Companions.
En tussen deze kranten vond ik... een cheque controle strookje van een plaats die heet Moonlight Compagnions.
A final exhausting it was to increase fourth-again up to a deep blue sea. The big red crater saw from afar, like a festering tooth stub butender.
Een laatste vermoeiend het was om de vierde weer te verhogen tot een diep blauwe zee. De grote rode krater van verre zag, als een etterende tand stub butender.
Where's that perforated stub that I gave you for your school project?
Waar is dat geperforeerde strookje die ik je heb meegegeven voor je schoolproject?
Go home tonight, take your shoes and socks off, and then stub your toe as hard as you can against the table leg of your choice.
Trek thuis schoenen en kousen uit... en stoot je teen zo hard mogelijk tegen een tafelpoot naar keuze.
Silver dag should be applied in at least three positions to improve the electrical contact at the edges of the filter and the stub.
Op ten minste drie plaatsen wordt zilverpasta aangebracht om het elektrisch contact aan de randen van het filter en de stub te verbeteren.
Unless you want to stub cigarettes out on my arm.
Misschien wil je wel sigaretten op m'n arm uitdrukken.
Get ready to burn the stub.
Maak je klaar voor het verbranden van de stompjes.
Raise that hand again you'll lower a stub.
Hef die hand weer en je zult een toontje lager zingen.
Thanks, but I'd rather stay home and stub my toe repeatedly.
Bedankt, maar ik blijf liever thuis en herhaaldelijk mijn teen stoten.
The rich leave a long stub.
Een rijkaard gooit lange peuken weg.
This is a pay stub from the Parks Department.
Dit is een loonstrook van de Parkdienst.
The stub was in his pocket.
Het bonnetje zat in zijn broekzak.
She even kept the parking stub to prove it.
Ze bewaarde het bonnetje om het te bewijzen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 201. Exact: 201. Verstreken tijd: 133 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo