Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "stub out" in Nederlands

doven
It is time to stub out double standards.
Het is tijd een einde te maken aan de dubbele maatstaven.
When I was little he'd stub out cigarettes on my hand and laugh.
Hij duwde sigaretten uit op mijn hand om me te zien huilen.
I had one of our agents take his cigar stub out of his car downstairs.
Ik heb een van onze agenten zijn sigaren stompjes uit zijn auto laten halen.
The 1-1/2 stub out at the wall can be fitted with a tee to connect the drain from the additional sink.
De 1-1/2 stub uit op de muur kan worden uitgerust met een tee op de afvoer komen uit de extra spoelbak.
They don't stain my fingers, my hair smells like hair, and what do I stub out in my scrambled eggs?
Ze geven geen vlekken op mijn vingers, mijn haar ruikt naar haar, en wat moet ik nu uitdoven in mijn roereieren?
To put it more strongly, you could stub out a cigarette in it without causing a fire. If it evaporates and turns back into a gas, is it like natural gas from a gas cooker; it can only combust with the right air-gas ratio.
Sterker nog, je zou er een sigaret in uit kunnen maken zonder dat er brand ontstaat. Als het verdampt en weer gasvormig wordt, is het net als aardgas uit het gasfornuis; het kan alleen branden bij de goede lucht-gasverhouding.
I'm not going to be here just to put you to bed, to feed you, stub out your joints, clear out the sick, lie for you, disapprove of you...
Ik pas ervoor je in te stoppen, je eten te maken... je joints te stoppen, je kots op te ruimen en me kwaad te maken.

Andere resultaten

A banger stubs out a smoke on the sidewalk, we bring him in for littering.
Een peuk op de stoep en hij gaat mee voor vervuiling.
Unless you want to stub cigarettes out on my arm.
Misschien wil je wel sigaretten op m'n arm uitdrukken.
Previous New targeted drug helps smokers stub it out
Vorige Nieuw doelgericht geneesmiddel helpt rokers minderen
Stub this out, will you?
Druk deze even uit, wil je?
Stub it out, you coward!
Maak'm hier uit, smerige lafaard!
You prepared to let me stub it out on your eyeball?
Wat is er, Sancho? Moet ik je hand eraf hakken en als asbak gebruiken?
That's why people if they stub their toe, out of bed, they tend to spiral.
Dat is de reden waarom mensen die's ochtends slecht starten, in een negatieve spiraal terechtkomen.
Could you stub this out?
Zou je deze uit willen maken?
Iris, stub it out, please.
Iris, druk je.
Thunder fans, get out your ticket stubs.
Thunder fans, pak je tickets.
Well, her stub says that she took a car out of your lot yesterday.
Op haar parkeerkaart staat dat ze gisteren een auto van jouw parkeerplaats meenam.
When I stub my toe, I yell out in pain.
Als ik m'n teen stoot, schreeuw ik 't uit.
Anybody out on those streets after midnight better have an NYPD pay stub on 'em.
Iedereen wie buiten loopt na middernacht kan maar beter bij de NYPD werken.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 29. Exact: 7. Verstreken tijd: 119 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo