Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "stupid" in Nederlands

Remember, whiskey makes you stupid.
Weet je nog, whisky maakt je stom.
It may have been unbelievably stupid.
Het kan wel eens ongeloofelijk stom zijn geweest.
I feel really stupid forgetting the combination.
Ik voel me zo dom dat ik die combinatie vergat.
Discharging patients before a confirmed diagnosis is stupid.
Patiënten ontslaan voordat er een bevestigde diagnose is, is dom.
I looked stupid with those people.
Ik zag er uit als een idioot met deze lui.
People look stupid when they cry.
Mensen zien er stom uit als ze wenen.
I'm stupid brain is limited.
Ik ben dom, mijn hersenfunctie is beperkt.
It was stupid to take this job.
Het was stom om deze baan aan te nemen, maar je begrijpt het niet.
You're literally too stupid to insult.
Jij bent letterlijk te dom, om te beledigen.
It sounds stupid, that's all.
Ja, stelt toch niks voor? - Het klinkt stom, dat is alles.
Teresa, you're incredibly stupid.
Wat bent je toch ongelooflijk stom, Teresa.
That makes my thing look kinda stupid.
Oh! Dat laat mijn ding er een beetje dom uitzien.
Maybe stupid, but perfectly sane.
Misschien stom, maar volkomen bij hun verstand.
Right now I feel incredibly stupid.
Op dit moment voel ik me ongelofelijk stom.
Only the Nazis were that stupid.
Alleen de nazi's waren zo dom om dat te doen.
Then I realised it was stupid.
Toen zag ik in dat 't dom was.
I warned you Harry Cunningham wasn't stupid.
Ik heb je gewaarschuwd, Harry Cunningham is niet dom.
But now I'm just stupid.
Ik was ooit heel slim, maar nu ben ik gewoon stom.
Thisis really stupid, I know.
Dit is echt stom, ik weet 't.
All seems pretty stupid from this distance.
Alles ziet er behoorlijk stom uit van zo'n afstand.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 35612. Exact: 35612. Verstreken tijd: 107 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo