Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "surveillance" in Nederlands

Suggesties

709
505
371
346
291
218
214
155
Thirdly, we propose closer surveillance of fisheries.
Ten derde stellen we een beter toezicht op de visserijsector voor.
Biological monitoring and related requirements may form part of health surveillance.
Biologisch toezicht en daarmee verband houdende voorschriften kunnen deel uitmaken van het gezondheidskundig toezicht.
His surveillance was better than ours.
Zijn surveillance was beter als die van ons.
I want surveillance on the dentist and professor.
Ik wil surveillance op die twee, de tandarts en de hoogleraar.
Or the mastermind behind warrentless domestic surveillance.
Of het genie achter de binnenlandse bewaking zonder bevelschrift.
You people forget surveillance works both ways.
Jullie mensen vergeten dat bewaking beide kanten op werkt.
From a surveillance standpoint, it's impenetrable.
Vanuit 'n surveillance standpunt, is 't ondoordringbaar.
The new surveillance van comfortably seats seven.
In de nieuwe surveillance wagen passen makkelijk zeven personen.
24hour surveillance and security in every room.
Rond de klok surveillance en beveiliging in elke kamer.
You conducted unauthorised surveillance on a fellow officer.
Jij hebt een ongeautoriseerde surveillance uitgevoerd op een collega agent.
We need another decoy for a surveillance.
We hebben weer eens een onopvallende auto nodig voor een surveillance.
Synology VS360HD makes surveillance monitoring and playback simple.
Met de Synology VS360HD wordt het afspelen en monitoren van surveillance makkelijker.
These are events identified during post-marketing surveillance.
Dit zijn voorvallen die vastgesteld zijn tijdens postmarketing surveillance.
We always consider designed to attract surveillance.
Natuurlijk, we overwegen altijd val om onze surveillance te lokken.
Communicable diseases surveillance and control is one of these.
De surveillance en beheersing van besmettelijke ziekten is één van die taken.
Of high-level consultants and state-of-the-art surveillance technology.
Van adviseurs van hoog niveau en de nieuwste surveillance technieken.
The grounds are under heavy surveillance and constantly guarded.
Het terrein staat onder zwaar toezicht... en wordt constant bewaakt.
Additional measures governing surveillance may be adopted.
Er kunnen aanvullende maatregelen inzake de bewaking worden vastgesteld.
He's inside talking about surveillance and numbers.
Hij is binnen aan het praten over surveillance en cijfers.
The building with your surveillance tapes was torched.
Het gebouw met uw surveillance films werd in brand gestoken.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 10813. Exact: 10813. Verstreken tijd: 197 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo