Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "the Queen of Spades, that" in Nederlands

Zoek the Queen of Spades, that in: Definitie Woordenboek Synoniemen
I think dressing her up as the Queen of Spades, that was the problem.
Haar verkleden als schoppenvrouw ging wat te ver.

Andere resultaten

They were the Queen of Spades, Four of Clubs... Nine of Clubs, Three of Hearts, Nine of Hearts
Dat waren schoppen vrouw, klaver vier, klaver negen... harten drie, harten negen.
Place the queen of spades next to the jack of spades.
Place the king of spades next to the queen of spades.
Place the queen of spades next to the jack of spades.
Plaats schoppen vrouw naast schoppen boer.
Place the king of spades next to the queen of spades.
Plaats schoppen heer naast schoppen vrouw.
You get all the hearts and the queen of spades.
Als je al de harten en schoppen- vrouw hebt, verliest de rest.
You're the jack of spades and I'm the queen of hearts.
Well, I return to the Queen of Spades And talk with my chambermaid
"En dan keer ik terug naar de Schoppen Vrouw..." "... en praat met m'n kamermeid."
She's about to throw out e queen of spades.
Ze gooit bijna de schoppenvrouw weg.
And on the 17, instead of the king of spades, something appeared in the middle of the deck, that later, I would realize was actually a secret.
Bij 17 kwam niet de schoppen heer, maar iets anders midden in het spel, dat, wat ik later pas begreep, eigenlijk een geheim was.
Since it's a high spade, it could be a nine, a 10, a jack, king, queen or the ace of spades.
Omdat het een hoge kaart is, kan het een 9, een 10, een boer, heer, vrouw of schoppen aas zijn.
Yul, that's where the Queen of England lives.
Daar woont de Koningin van Engeland.
First you take this jack of spades, which is Jason.
Eerst neem je deze schoppenaas, dat is Jason.
Deuce of spades, Milt Junior.
De schoppen twee: Milt Junior.
HG: The king of spades, indeed.
HG: Schoppen heer, klopt.
A two of spades, three of spades, four of diamonds... six of clubs, eight of spades.
Schoppen drie, ruiten vier... klaveren zes, schoppen acht.
Anyway, that's why he decided to marry the queen of the pig people.
Daarom heeft hij besloten om met de koningin van de varkens te trouwen.
Look. I became the jack of spades, were wrong but your choice.
Ik maakte je tot held, maar jij wilde de gek uithangen.
Not on the ace of spades, it's bad luck.
Niet op schoppenaas, dat brengt ongeluk.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 162586. Exact: 1. Verstreken tijd: 709 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo