Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "thus far" in Nederlands

tot nu toe
tot dusver
tot dusverre
tot zover
tot hiertoe
dusverre
tot nog toe
zo ver
dus verre
dus ver
heden
I have been extremely patient thus far.
Ik ben tot nu toe heel geduldig geweest.
After you give us your analysis thus far.
Nadat je ons je analyse hebt gegeven, tot nu toe.
Wake has been dominating the game thus far.
Wake heeft tot dusver de wedstrijd gedomineerd.
Your house has showed only one collection thus far.
Uw huis heeft tot dusver pas een collectie laten zien.
The bombardment is the most horrible thus far; a terrible inferno.
Het bombardement is het meest verschrikkelijke dat men tot dusverre ooit heeft aanschouwd: een krankzinnig inferno.
That can only be because your partners thus far have lacked expertise.
Dat kan alleen komen doordat uw partners tot dusverre deskundigheid ontbeerden.
They produced unprecedented results on plots of land thus far ignored.
Ze produceerde ongekende resultaten op percelen tot nu toe genegeerd.
Belenko has been so careful thus far.
Belenko is zo voorzichtig geweest tot nu toe.
Russian efforts to find a solution have thus far been inadequate.
De maatregelen die Rusland heeft getroffen om tot een oplossing te komen, zijn tot nu toe onvoldoende gebleken.
Regrettably, you have kept silent thus far.
Helaas heeft u tot nu toe gezwegen.
Has fulfilled his function thus far.
Heeft tot nu toe gedaan wat die moest doen.
The database described thus far, only store data.
De tot nu toe beschreven databases slaan alleen gegevens op.
The most pollution free motorised vehicle on offer thus far.
De meeste vervuiling vrije gemotoriseerd voertuig op een tot nu toe.
I received more email from these two prophecies than any other prophecy thus far.
Ik ontving meer email door deze twee profetieën dan enige andere profetie tot nu toe.
But I have been merciful thus far.
Maar IK ben genadig geweest tot nu toe.
Modulation has thus far been voluntary.
Modulering was tot nu toe vrijwillig.
I welcome the progress made thus far.
Ik verheug me over het tot nu toe bereikte resultaat.
The response thus far has been disappointing.
De respons tot nu toe was teleurstellend.
Think of what we've sacrificed thus far.
Denk aan wat we tot nu toe opgeofferd hebben.
What have you learned thus far?
Wat heb je tot nu toe geleerd?
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 977. Exact: 977. Verstreken tijd: 99 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo