Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "to evade" in Nederlands

te ontwijken te ontduiken
te omzeilen
te ontlopen
te ontsnappen
om onder
tot ontduiking
te vermijden
zich te onttrekken aan
te ontkomen
weg te gaan
voor belastingontduiking
ontwijkt
omzeild
Well, not surprisingly, she chose to evade.
Geen verrassing dat ze koos te ontwijken.
They tried to evade the shooters.
Ze probeerden de schutters te ontwijken.
I'm not buying beer, I'm trying to evade an international manhunt here.
Ik ga geen bier kopen, ik probeer een internationale klopjacht te ontduiken.
He learned how to evade the security measures.
Hij leerde hoe de veiligheidsmaatregelen te omzeilen.
My pack leader managed to evade the blockade.
Het is mijn leider gelukt de blokkade te ontwijken.
He only has to evade you for another few minutes.
Hij hoeft je alleen maar een paar minuten te ontwijken.
Unless you have something to evade.
Tenzij je iets te ontwijken hebt.
I used one of them to evade your vessel.
Zo één gebruikte ik om je schip te ontwijken.
There are no men to evade in Wynar.
Er zijn geen mensen te ontwijken in Wynar.
I fired a barrage of shots at them, and they were able to evade all the bullets.
Ik loste een aantal schoten op ze en ze wisten de kogels te ontwijken.
Sites like these are designed to evade authorities.
Sites als deze zijn ontworpen om de autoriteiten te ontwijken.
Your colleague has managed to evade us.
Jullie collega is erin geslaagd om aan ons te ontsnappen.
But the giant squid itself continued to evade scientists even after its discovery.
Maar de reuzeninktvis zelf bleef weten- schappers zelfs na de ontdekking ontwijken.
He won't be able to evade it then.
Dan zal hij het niet kunnen uitwijken.
The contractor was confronted and shot trying to evade capture.
De aannemer werd gevat en neergeschoten toen hij probeerde te ontkomen.
Alex trying to evade those powerful kicks.
Alex probeert om die krachtige schoppen te ontwijken.
I've calculated a path to evade his cameras.
Ik heb een route berekend waarbij de camera's worden ontweken.
Deploy Lorelei, to evade the depth charges.
Zet Lorelei in om dieptebommen te ontwijken.
We all know how you Hamiltons like to evade arrest.
Hamilton's proberen altijd hun arrestatie te ontlopen.
It's rather formidable to evade.
Het nogal moeilijk om van te ontsnappen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 378. Exact: 378. Verstreken tijd: 126 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo