Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "to grab" in Nederlands

te pakken te grijpen
te halen
te nemen
pak
pakt
gaan eten
pakte
greep
ophalen
vastpakken

Suggesties

351
103
86
71
57
She tried to grab the shelf, break her fall.
Ze heeft geprobeerd de plank te pakken, om de val te breken.
He's trying to grab the rope.
Hij probeert het touw te pakken.
This guy, he tried to grab George.
Die vent probeerde George te grijpen.
Cleveland, try to grab my gun.
Cleveland, probeer mijn geweer te grijpen.
I need something to grab onto this with.
Ik heb iets nodig om dit vast te pakken.
Cleveland, try to grab my gun.
Cleveland, probeer mijn pistool te grijpen.
The navigator was killed by shrapnel, and I managed to grab his goggles.
De navigator is gedood door scherven en ik wist zijn bril te pakken.
Tried to grab her in Vancouver.
Probeerden haar op te pakken in Vancouver.
Tried to grab him, probably.
Hij probeerde hem vast te pakken.
He tried to grab the knife from me.
Hij probeerde het mes van mij af te pakken.
Get ready to grab the package.
Maak je klaar om het pakket te grijpen.
Glaucous gulls are quick to grab a meal.
Grote burgemeester meeuwen zijn snel om een maaltijd te pakken.
You sure know how to grab the spotlight.
Je weet hoe je in de schijnwerpers staat.
You've been trying to grab credit... on our discovery from the beginning.
U probeert met de eer te strijken... van onze ontdekking, al vanaf het begin.
They knew where to grab Monroe.
Ze wisten waar te Monroe grijpen.
I came to grab you for lunch, but Hackett said you were leaving early.
Ik kwam om je mee te nemen voor de lunch, maar Hackett zei dat je vroeg wegging.
Let there to grab a corner that is not yellow.
Laten we er om de hoek een pakken die niet geel is.
Sorry, I have to grab this.
Sorry, ik moet deze aannemen.
I'm rolling out to grab that tollbooth footage.
Ik ga de beelden van die tolpoort ophalen.
The mission is to grab Shaw or kill him.
We pakken Shaw of vermoorden hem.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1559. Exact: 1559. Verstreken tijd: 213 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo