Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "toll" in Nederlands

Zoek toll in: Definitie Vervoegen Synoniemen

Suggesties

255
99
90
64
53
Well, the toll you pay for crossing me bridge.
De tol die je aan mij moet betalen om de brug over te steken.
Brothers, Here you can see the toll of debauchery.
Broeders, hier ziet u de tol van losbandigheid.
EETS Users will pay no more toll than they would for the corresponding national/local toll.
EETS-gebruikers zullen niet meer tolgeld betalen dan het dienovereenkomstige nationale/lokale tolgeld.
Let's just consider the human toll...
Laten we alleen de menselijke prijs in beschouwing nemen.
The spirits here ask a heavy toll.
De geesten verlangen een grote prijs.
The toll of your knights, sire.
De tol van onze Ridders, Sire.
You want some moolah for the toll.
Je wilt geld voor de tol.
A small toll to travel the road of ultimate power.
Een kleine prijs voor het verkrijgen van de hoogste macht.
Three years of hate-filled gossip about the boy had finally taken its toll.
Drie jaren vol haatdragende roddels over de jongen eisten uiteindelijk hun tol.
A miscarriage takes a toll on a woman physically and emotionally.
Een miskraam eist lichamelijk en emotioneel z'n tol.
Only $2.00 plus toll if any, for three minutes of party line madness.
Alleen 2,00 dollar plus tol eventuele gedurende drie minuten van partijlijn waanzin.
The killer paid his toll with that.
De moordenaar betaalde zijn tol hiermee.
A small toll to travel the road of ultimate power.
Een kleine prijs om uiteindelijk de ultieme macht te verkrijgen.
Each day, this disease takes its toll on us.
Iedere dag eist deze ziekte z'n tol.
I think her mother Leaving took its toll.
Dat haar moeder wegging, eiste z'n tol.
The noise just takes its toll.
De herrie eist gewoon zijn tol.
A lifetime of killing and extortion takes it's toll.
Een leven vol doden en afpersing eist zijn tol.
20 minutes later, they're spotted at the route 128 toll.
Twintig minuten later zijn ze gezien bij de tol van route 128.
The stress of losing your daughter, that takes its physical toll.
De stress van het verlies van je dochter, dat kost een fysieke prijs.
Starting over it takes a toll on you.
Herbeginnen eist een tol op je.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1420. Exact: 1420. Verstreken tijd: 103 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo