Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "trap house" in Nederlands

Zoek trap house in: Definitie Woordenboek Synoniemen
drugshuis
drugspand
Photos from a store by the trap house where Billy Hobson was killed.
Foto's uit een winkel bij het drugshuis waar Billy Hobson werd gedood.
Okay... McCann and Stumpy were killed at the trap house by Billy Hobson.
McCann en Stumpy werden gedood in het drugshuis van Billy Hobson.
You're not the one who got stranded in a trap house with a body that got used for dog food.
Sorry, jij bent niet in een drugspand gestrand met een aangevreten lichaam.
Trap house, East Side - I'm detecting a drug murder.
Drugspand, East Side... ik gok op een drugsmoord.
Drives his, alls-I-got-is-this doughy-three-inches CTSV up to the trap house.
Rijdt zijn, alles-wat-ik-heb-is-deze pafferig-drie-inch CTSV naar het drugshuis.
She saw a Challenger parked outside the trap house.
Ze zag daar een Challenger geparkeerd staan bij het drugshuis.
We need to put Billy in the trap house on the waterfront.
We moeten Billy in het drugshuis aan de waterkant plaatsen.
"Boot" here got smoked in a trap house.
'Boot' is neergeschoten in het drugshuis.
After carefully interpreting the evidence, we believe it's possible that both Brendan McCann and Anton Bobek, were killed inside the trap house by Billy Hobson and an accomplice.
Na het zorgvuldig interpreteren van het bewijsmateriaal, geloven we dat het mogelijk is dat zowel Brendan McCann als Anton Bobek, werden gedood in het drugshuis door Billy Hobson en een medeplichtige.
East Side trap house.
Het East Side drugshuis.
It was a trap house?
Het was een drugshuis?
We found him shot dead in a trap house not a mile from here.
We vonden hem doodgeschoten in een huis, een paar kilometer verderop.
After dumping the bodies at the river, Billy and his accomplice return to the trap house in order to split up the drugs.
Na het dumpen van de lichamen in de rivier, gingen Billy en zijn medeplichtige terug naar het huis, om de drugs te verdelen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 13. Exact: 13. Verstreken tijd: 38 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo