Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: trespass against
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "trespass" in Nederlands

overtreding
huisvredebreuk
schending
indringer
misdaad
overtreden
binnendringing
op verboden terrein
schuldoffer
inbraak
binnendringen
zondigt
zonden

Suggesties

We still have her On criminal trespass at alexander gammon's.
We hebben haar nog wel voor strafrechtelijke overtreding bij Alexander Gammon.
It's criminal trespass, at best.
Op z'n hoogst wordt het een strafrechtelijke overtreding.
Arrested for stalking and trespass in 2008.
Opgepakt voor stalken en huisvredebreuk in 2008.
I've got criminal trespass here, assault, resisting arrest.
Ik zie hier huisvredebreuk, geweldpleging, verzet bij arrestatie.
A common purpose - the trespass on Allingham land.
Een gezamenlijk doel, de schending van Allingham land.
Your trespass gives me right to vaporize you.
Uw schending geeft mij het recht om u te verdampen.
Marlena Hoffman committed a trespass, destroyed property, shredded tests.
Marlena Hoffman heeft een overtreding begaan, toetsen versnipperd.
Every trespass I committed, expunged.
Elke overtreding die ik beging, uitgewist.
Now, the prosecution keeps bandying this term "criminal trespass."
Nu, de aanklager blijft de term "strafrechtelijke huisvredebreuk" opgooien
We're hoping the trespass case will go to trial.
De schending moet voor het gerecht komen.
You can trespass around here anytime.
U kunt hier altijd op verboden terrein lopen.
Death will follow those who trespass.
Wie op verboden terrein komt, zal sterven.
I know it's trespass, I just...
Ik weet dat het verboden is...
If you continue to trespass, Mr. Gold...
Als u blijft overtreden, meneer Gold...
I am allowing you to trespass on my soul.
Ik verleen u de toegang tot mijn ziel.
We didn't mean to trespass.
Sorry, we wilden niet in de weg lopen.
We must not trespass any longer on your kindness.
Ja, we mogen niet langer misbruik maken van uw vriendelijkheid.
And then April 1951, there were two men arrested for trespass here.
En in April 1951, zijn er twee mannen gearresteerd voor onrechtmatig betreden van een landgoed, hier.
We did not mean to trespass.
Het was niet onze bedoeling te overtreden.
Leave me be and dare not trespass here again.
Laat me met rust en waag het niet hier nogmaals te komen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 274. Exact: 274. Verstreken tijd: 155 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo