Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: court or tribunal
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "tribunal" in Nederlands

Suggesties

The tribunal will retire to consider sentence.
Het tribunaal trekt zich terug om de straf in overweging te nemen.
A military tribunal determined Steve was responsible.
Een militair tribunaal stelde vast, dat Steve verantwoordelijk was.
The military tribunal reached its verdict on 1 June.
Het militair hof heeft een uitspraak gedaan op 1 juni.
I thought the tribunal was re-convening.
Ik dacht dat het tribunaal bij elkaar geroepen was.
This tribunal... finds there is no case against Major Sharpe.
Dit Tribunaal... vindt dat er geen zaak is tegen Majoor Sharpe.
I adjourned this tribunal some three months ago to allow Colonel Maillot to give testimony.
Ik onderbrak dit Tribunaal ongeveer drie maanden geleden, om Kolonel Maillot toe te staan zijn getuigenis te geven.
Now the tribunal has placed you in my custody for final disposition.
Nu heeft het tribunaal je aan mij overgedragen voor de definitieve afhandeling.
Captain Duras, tell the tribunal about your encounter with the accused.
Kapitein Duras, vertel het tribunaal over uw ontmoeting met de beklaagde.
This tribunal has already been far too lenient.
Dit tribunaal is al veel te soepel geweest.
I submit to this tribunal... that Captain Archer is guilty.
Ik leg aan dit tribunaal voor... dat kapitein Archer schuldig is.
You insult the honour of this tribunal.
U beledigt de eer van dit tribunaal.
You are in contempt of this tribunal.
U bent schuldig aan minachting van dit tribunaal.
But it went to an industrial tribunal and I was given the job.
Maar ik ging naar het industriële tribunaal en kreeg de job.
I know the methods of the tribunal.
Ik ken de methoden van het tribunaal.
You know, McNally, tribunal...
Geen idee, McNally, tribunaal...
Professor... Enjoy your tribunal, Lieutenant.
Geniet van je tribunaal, luitenant.
Commander Adama, who, as you know, sits at the tribunal.
Zoals u weet zit commandant Adama in het tribunaal.
That tribunal isn't being made up of my closest friends.
Dat tribunaal bestaat niet uit m'n vrienden.
You're not on the tribunal.
Je bent geen lid van het tribunaal.
We've barely enough time to dock and make the tribunal.
Amper genoeg tijd om te landen en het tribunaal te halen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2654. Exact: 2654. Verstreken tijd: 93 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo