Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "using dead reckoning" in Nederlands

I mean, we might be able to get to the first navigation point using dead reckoning.
We kunnen op gegist bestek naar het eerste punt.
My father went from 23 and a half degrees north, by 5 west using dead reckoning to approximately 5 degrees and 30 minutes west.
Mijn vader ging van 23,5 graden noorderbreedte en 5 westerlengte... door zijn positie in te ongeveer 5 graden en 30 minuten westerlengte.

Andere resultaten

I'd rather be taking Dead Reckoning... but not available.
Ik had liever Dead Reckoning genomen, maar die is niet beschikbaar.
Kaufman is never going to see Dead Reckoning again.
Kaufman ziet Dead Reckoning niet meer terug.
Threshold'snew album Dead Reckoning will be released on March 23rd through Nuclear Blast Records.
Het nieuwe album van Threshold, Dead Reckoning, zal op 23 maart bij Nuclear Blast Records verschijnen.
I make our position here by dead reckoning.
Volgens het bestek zijn we hier.
I've been dead reckoning it.
Maar ik weet het niet zeker.
I've been dead reckoning it.
Ik heb gegist bestek was het.
Last time I navigated by dead reckoning was the sailing team at the academy.
De laatste keer dat ik navigeerde door berekening was met het zeilteam op de academie.
Can you find Dead Reckoning, quickly?
Kun je Dead Reckoning snel vinden?
Dead Reckoning: The Crescent Case Collector's Edition heeft een gratis proefperiode.
PuppetShow: Zielen der Onschuldigen heeft een gratis proefperiode.
Sounds like dead reckoning, sir.
Recht zo die gaat, sir.
Dead reckoning works when you know where you're starting from, right?
Inschatten werkt als je weet waar je vandaan komt, toch?
Well, I went up to the dead reckoning tracer. I asked the operations chief if I could put in some training time.
Ik vroeg het hoofd van de afdeling of ik met de 'tracer' mocht oefenen.
It's dead reckoning alright 'cause I reckon we're dead out here!
Het is inderdaad inschatten, want ik schat in dat we dood zijn.
Dead Reckoning has been stolen by your second-in-command... who I want captured or killed... and I want my $2 million piece of equipment returned.
Dead Reckoning is gestolen door uw tweede man... die ik gevangen of dood wil... en ik wil mijn speeltje van $2 miljoen terug.
I won't be there, and Dead Reckoning won't be there.
Ik zal er niet zijn en Dead Reckoning ook niet.
or 62 if Electronic Position Fixing System operates in estimated (dead reckoning) mode,
of 62 indien elektronisch plaatsbepalingssysteem in schattingsmodus (dead reckoning/gegist bestek) werkt,
Using dead convicts to work for you.
Het gebruik van dode gevangenen aan het werk voor je.
We tried using dead virus combined with atrophins to boost immune response.
We hebben geprobeerd het dode virus te gebruiken gecombineerd met adjuvanten... om een immuunrespons te krijgen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 30. Exact: 2. Verstreken tijd: 265 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo