Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "whopping" in Nederlands

maar liefst
kolossale
kolossaal

Suggesties

The powerful motor keeps the whopping 40 minutes.
De krachtige motor houdt het maar liefst 40 minuten vol.
This offer helps you save a whopping $241.85.
Deze aanbieding helpt u bespaart maar liefst $ 241,85.
Well, that was a whopping big blag.
Dat was een kolossale, grote diefstal.
Call now, and you'll receive a whopping six pound...
Bel nu en u ontvangt een kolossale drie kilo...
It featured a whopping 51 crochet patterns (including the original 18 by James).
Het werd gekenmerkt door een maar liefst 51 haak patronen (met inbegrip van de oorspronkelijke 18 door James).
The Galaxy Note 7 recall last year cost Samsung a whopping $5.7 billion.
De Galaxy Note 7 recall vorig jaar de kosten van Samsung maar liefst $5,7 miljard.
A whopping 93 percent of respondents say they are likely to respond to email.
Maar liefst 93 procent van de respondenten zegt dat ze zijn waarschijnlijk om te reageren op e-mail.
He left himself a whopping 15 minutes to change planes in Washington.
Nou, hij heeft maar liefst 15 minuten... voor een overstap in Washington.
It's a whopping 4,300 square feet of living space.
Het heeft een kolossale 4.300 vierkante meter leefruimte.
Wh - so this is Catalina II. It's a whopping 4,300 square feet of living space.
Dit is Catalina II, met maar liefst 1300 vierkante meter.
On that planet, a 100-pound person... would weigh a whopping 254 pounds.
Daar zou iemand die 45 kilo weegt maar liefst 114 kilo wegen.
Players of Titan Poker are invited to try out for these tournaments because of their whopping cash prize.
Spelers van Titan Poker worden uitgenodigd om uit te proberen voor deze toernooien vanwege hun kolossale geldprijs.
This offer helps you save a whopping £134.75 and can help you lose up to 27 kilos and around 25cm of belly fat.
Deze aanbieding helpt u bespaart maar liefst £ 134,75 en kan u helpen verliezen tot 27 kilo en rond 25cm van buikvet.
This is a whopping 72Mb download, enough to start a brand new scripts website if you wanted to.
Dit is maar liefst 72 MB download, genoeg om een nieuwe scripts website te starten als je wilde.
It was also in 2006 that China for the first time consumed more tea than India when China's consumption had increased by a whopping 13.6%.
Het was ook in 2006 dat China voor het eerst verbruikt meer thee dan India als China's verbruik was toegenomen met maar liefst 13,6%.
The Jeep(R) brand made a whopping increase of 21 percent selling 2,698 units.
De Jeep (R) merk heeft een stijging van maar liefst 21 procent van de verkoop van 2698 stuks.
RS put up a very creditable defence against Watergras, which had scored a whopping fifteen points more in the first seven games of the season.
RS verweerde zich kranig tegen Watergras, dat maar liefst vijftien punten meer had behaald in de eerste zeven wedstrijden.
The winner of this Treasure Hunt Freeroll will get a whopping 150,000 Gold Coins, which is already equivalent to huge Titan Treasures prizes.
De winnaar van deze Treasure Hunt Freeroll krijgt maar liefst 150.000 gouden munten, die reeds overeenkomt met enorme Titan Treasures prijzen.
The seven-strong syndicate, all based in Merseyside, scooped £45,570,835.50 on Friday's Euromillions draw, which had a whopping total jackpot of £90 million.
De zeven man sterke syndicaat, allen gevestigd in Merseyside, schepte £ 45,570,835.50 op vrijdag Euromillions trekking, die maar liefst in totaal jackpot van € 90 miljoen had.
The total guaranteed prize pool of Titan Poker's Sunday line-up is now a whopping $280,000.
De totale gegarandeerde prijzenpot van Titan Poker's zondag line-up is nu maar liefst $ 280.000.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 177. Exact: 177. Verstreken tijd: 108 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo