Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: wiggle room
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "wiggle" in Nederlands

bewegen
wiebelen
wiebel met
wiebelt met
wiegen
Wiggle
speelruimte

Suggesties

94
Doctors keep telling me to wiggle my toes.
Dokters blijven zeggen dat ik m'n tenen moet bewegen.
I feel like I can still wiggle my toes.
Het voelt alsof ik nog steeds mijn tenen kan bewegen.
They wiggle and hop around happily and their tails are making overtime.
Ze wiebelen en huppelen vrolijk rond en hun staartjes draaien overuren.
'Cause they'll wiggle, and you'll fall.
Ze zullen wiebelen... en jij valt.
Okay, Isabel, wiggle your nose.
Isabel, wiebel met je neus.
Right, Alex, wiggle your toes.
Alex, wiebel met je tenen.
Come on, wiggle your toes.
Vooruit, wiebel met je tenen.
Timothy, can you wiggle your toes?
Timothy, kan je je tenen bewegen?
The giant ostriches that wiggle their behinds like this!
En gigantische struisvogels die hun achterwerk bewegen zoals dit!
There's something in the tone of a saxophone that makes me do a little wiggle all my own.
De klank van 'n saxofoon heeft iets, daar ga ik vanzelf van wiebelen.
A little wiggle in my piggie?
Een beetje wiebelen in mijn piegel?
Mine was only proud of the fact that I could wiggle my ears.
De mijne was alleen maar trots omdat ik mijn oren kon laten wiebelen.
Yes, I can wiggle it.
Ja! Ja, ik kan het bewegen.
Well, I can wiggle my toes, it must be a good sign.
Ik kan mijn tenen nog bewegen, dat moet wel een goed teken zijn.
Try to wiggle your perceived hands or feet for 3 to 5 seconds.
Probeer je verbeelde handen of voeten te wiebelen voor 3 tot 5 seconden.
Rebecca, can you wiggle your toes?
Rebecca, kan je jouw tenen bewegen?
Because if you can wiggle your toes, you're fine.
Want als je met je tenen kunt wiebelen, ben je in orde.
Can you wiggle your fingers for me?
Kan je jouw vingers even bewegen?
No, trust me, he can wiggle.
Nee, vertrouw me, hij heeft speelruimte.
I love it when they wiggle around like that.
Ik hou ervan als ze zo tegenstribbelen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 319. Exact: 319. Verstreken tijd: 91 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo