Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: bien sûr aussi bien
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bien" in Nederlands

Suggesties

eh bien +10k
+10k
très bien +10k
bien que +10k
va bien +10k
+10k
bien-être 7648
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé.
Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.
Très bien Vance, très bien.
Erg goed, Vance, erg goed.
Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien.
Wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel.
Puis ils réaliseront que Tessa est bien trop bien pour lui.
Dan zullen ze zich beide realiseren dat Tessa's weg te goed is voor hem.
Eh bien, son décolleté est moins plongeant que les deux précédentes, donc on commence bien.
Wel, ze toont minder van haar borsten dan zijn laatste twee vriendinnen, dus dat is al een goed begin.
Julian est un homme bien, trop bien pour elle.
Julian is een fijne man, veel te goed voor z'n vrouw.
Tu sais très bien qu'Isobelle travaille bien.
Papa, je weet heel goed dat Isadel haar werk goed doet.
C'est une opéraration bien fondée et extrêmement bien organisée.
Dit is een goed gesponsorde en extreem goed georganiseerde operatie.
Et bien, vous avez bien supposé.
Wel, je hebt goed gedacht.
Une qualification bien insignifiante pour gouverner.
Dat is een kwalificatie die zinloos is in termen van regeren.
Tout est bien qui finit bien pour Sonny.
Oh, we verloren de chimpansee zaak, maar Sonny eindigt nog steeds bij onze klant.
Les clients de l'interface utilisateur utilisent une API bien connue, bien documentée et bien déboguée.
De gebruikers-interface clients gebruiken een bekend, goed gedocumenteerd en goed debugged API.
Impressions du parc bien. Calme, bien aménagé et bien organisé.
Indruk van het park prima. Rustig, mooi aangelegd en overzichtelijk.
Pour bien comprendre les dangers qui menacent l'espèce, il faut revenir brièvement sur son cycle de vie bien particulier.
Om een duidelijker beeld te krijgen van de gevaren die de soort bedreigen, moeten we nog even kort terugkomen op de wel heel bijzondere levenscyclus van deze vis.
C'est bien de vérifier deux fois que mon téléphone fonctionne bien...
Nee, het is goed mijn telefoon te controleren of hij werkt. Oké, lieverd.
- être confortable, bien entretenu et bien utilisé.
- comfortabel zijn, in goede staat verkeren, goed worden gebruikt.
C'est pourquoi avant le travail il doit bien dormir bien.
Daarvandaan voor werken het moet volledig nou vyspatsya.
Le complexe est très bien géré et bien entretenu.
Het complex wordt zeer goed beheerd en keurig onderhouden.
Plutôt bien, tout bien considéré.
Prima, ondanks wat er gebeurd is.
Une équipe travaille mieux bien nourrie et bien reposée.
Een ploeg levert het beste werk als het goed gevoed en uitgerust is.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 615796. Exact: 615796. Verstreken tijd: 714 ms.

eh bien +10k
très bien +10k
bien que +10k
va bien +10k
bien-être 7648

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo