Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "calculette" in Nederlands

Zoek calculette in: Definitie Synoniemen
rekenmachine
calculator
rekenmachientje
C'est comme une calculette sur un ordinateur.
Alsof je een rekenmachine op je computer hebt.
Je me suis assise sur ta calculette.
Ik zat net op je rekenmachine.
Une calculette permettant de calculer, pour les courts séjours, la durée de séjour autorisée au titre des nouvelles règles peut être consultée en ligne à l'adresse suivante: .
Voor het berekenen van de toegestane duur van kort verblijf volgens de nieuwe regels kan gebruik worden gemaakt van een calculator die beschikbaar is op het volgende adres: .
Je suis une pom-pom girl, Tiki, pas une calculette.
lk ben een cheerleader, Tiki, geen calculator.
Je me suis assise sur ta calculette.
Ik zat net op je rekenmachine, geloof ik.
Vous devez avoir une calculette de plaignant.
Je hebt vast zo'n rekenmachine voor aanklagers.
C'est plus lourd que sur une calculette.
In het echt is het zwaarder dan op je rekenmachine.
Prends la calculette et va faire des additions.
Leslie, waarom neem je niet de rekenmachine en ga je dingen berekenen in de keuken
Pour le désarmer, enlevez les piles de sa calculette.
...neem dan de batterijen uit de rekenmachine.
J'aurai besoin de ma calculette ?
Ga ik mijn rekenmachine nodig hebben?
Attends une seconde, les mots cochons qu'on peut écrire sur une calculette, c'est un sujet très important.
Vieze woorden die je op je rekenmachine kunt spellen, dat is heel belangrijk.
- Une calculette aussi.
- Dat kan 'n rekenmachine ook.
J'ai utilisé une calculette.
Ik heb een rekenmachine gebruikt.
- Donne-moi une estimation? - Pas sans calculette.
- Niet zonder rekenmachine.
- Tu as une calculette ?
Heb je een calculator?
Je ne peux jamais rien faire sans calculette.
Ik kan niet zonder rekenmachine.
Sylvester est une calculette humaine.
Sylvester is een menselijke rekenmachine.
Différents outils pour le bureau comme une calculette, un éditeur de texte et d'autres petites choses très utiles.
Verschillende hulpmiddelen voor het bureaublad, zoals een rekenmachine, een tekstverwerker en ander leuk spul.
Calculette ? - S'il te plaît.
Rekenmachine? - Graag.
On l'a prise avec une calculette.
Ze werd betrapt met een rekenmachientje.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 47. Exact: 47. Verstreken tijd: 55 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo