Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "chirurgien de" in Nederlands

chirurg van
traumachirurg
oogchirurg

Suggesties

Scott Clemmens est notre chirurgien de garde.
Scott Clemmens is de chirurg van dienst.
Tu seras le chirurgien de ta génération
Jij zal de chirurg van jouw generatie zijn.
On a effacé toute trace du chirurgien de Birkenau.
Elk spoor van de 'Chirurg van Birkenau' is verdwenen.
Vous êtes réputé être le meilleur jeune chirurgien de Londres.
Ze zeggen dat u de beste jonge chirurg van Londen bent.
Je suis sûr qu'un chirurgien de votre calibre pourrait être beaucoup plus utile autre part.
Ik weet zeker dat een chirurg van jouw kaliber ergens anders nuttiger kan zijn.
Excusez-moi, je suis Lee Schulman, le chirurgien de votre mari.
Ik ben Lee Schulman, de chirurg van uw man.
Un patient psychiatrique clamant être le chirurgien de Birkenau !
Psychiatrisch patiënt zegt de 'Chirurg van Birkenau' te zijn.
Parler à un autre chirurgien de Johns Hopkins l'a énervé ?
Is het begonnen nadat jij met een chirurg van Johns Hopkins hebt gepraat?
Un chirurgien de Bellarmin va faire la lobectomie.
Een chirurg uit 't Bellarmin komt de lobectomie doen.
Je vais biper le chirurgien de garde.
Ik laat de dienstdoende chirurg komen.
Dr Troy, le chirurgien de Mlle Hayes.
Dr. Troy, haar chirurg.
Je dois être le chirurgien de cette île ou...
Als arts voor dit eiland dienen.
Votre êtes Farouk Madani, le meilleur chirurgien de Najaf.
Jij bent Farouk Madani. Je was de beste chirurg in Najaf.
Un chirurgien de Mexico allait l'opérer.
Er was een dokter in Mexico City die de operatie zou gaan doen.
Le chirurgien de l'équipe d'enquête sur les incidents.
De geneeskundige van het Onderzoeksteam voor Ongevallen.
Je suis le chirurgien de votre sœur.
Drake Ramore, de neurochirurg van uw zus.
Shephard dit qu'il est chirurgien de la colonne vertébrale, pas anesthésiste.
Shephard zegt dat hij een chirurg is voor het ruggenmerg, geen anesthesist.
Le chirurgien de la base me l'avait dit.
Dat zei de chirurg op de basis.
C'est le meilleur chirurgien de l'État.
Hij is de beste oogchirurg in de staat.
Je vais demander au chirurgien de regarder ça.
Ik zal de chirurg vragen als eerste de mijterklep te bekijken.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 131. Exact: 131. Verstreken tijd: 124 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo