Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "de la chasser" in Nederlands

Jonathan essayait de la chasser de leur maison.
Jonathan Verrity probeert Pen uit haar huis te zetten.
Jordan aurait dû nous parler avant de la chasser.
Jordan had met ons moeten praten voor hij haar liet gaan.
Alors le Prince fera en sorte de la chasser de nos terres.
De prins zal er dan voor zorgen dat het verdwijnt van ons land.
Pendant un an, j'ai essayé de la chasser de mon esprit.
Ik heb 'n jaar m'n best gedaan om haar te vergeten.
Alors le Prince fera en sorte de la chasser de nos terres.
Dan zal de prins erop toezien dat die reuzin verdreven wordt.
Demandez à la Sécurité de la chasser.
Wil je vragen of de beveiliging haar eruit gooit?
J'ai essayé de la chasser, mais elle ne bouge pas.
Ik heb geprobeerd om haar weg te jagen, maar ze ging niet.
Rappelez-moi de la chasser si on s'en sort.
Als we hier uitkomen zet ik haar buiten.
On achète notre viande au lieu de la chasser.
We kopen vlees, en gebruiken geen knuppel meer.
Je n'aurai plus jamais la force de la chasser.
Dat was de laatste keer dat ik die kon verjagen.
Donc, il a paniqué quand elle est partie, et puis il est venu dans le but de la chasser et de la tuer.
Hij raakte in paniek toen ze vertrok, en kwam met een plan haar op te jagen en te doden.
- J'ai essayé de la chasser...
J'ai raccompagné Pen V. chez elle ce matin. Jonathan essayait de la chasser de leur maison.
Jonathan Verrity probeert Pen uit haar huis te zetten.
J'exprimerais par là un désir inconscient de la chasser de nos quartiers.
Een onbewuste drang om haar te verdrijven, zegt ze.
Au lieu de prendre un balai et de la chasser, tu as inlassablement tenté de l'attirer dans une boîte à chaussures avec du Jarlsberg de Zabar's.
En die rende naar ons balkon en je had hem zo naar beneden kunnen vegen, maar jij stond daar uren te proberen... die kleine, in een schoenendoos te krijgen... met die kaas van Zebar's winkel.
J'ai vraiment essayé de l'oublier, de la chasser de mes pensées, mais au fil des mois, je dépérissais. J'étais incapable de jouer, alors je suis rentré à Paris.
Ik probeerde haar te vergeten, haar uit mijn gedachten te houden, maar hoe meer tijd er verstreek, hoe moeilijker het werd om nog te spelen.
Je peux essayer de la chasser, si vous voulez.
Ik probeer de bij wel te pakken.
La raison politique tente donc de revenir là où l'idéologie, cette fois-ci libérale, avait essayé de la chasser.
Het politiek belang probeert dus daar weer vaste voet te krijgen waar de - ditmaal liberalistische - ideologie getracht had het te verjagen.
raison politique tente donc de revenir là où l'idéologie, cette fois-ci libérale, avait essayé de la chasser.
Het po litiek belang probeert dus daar weer vaste voet te krijgen waar de - ditmaal liberalistische - ideologie getracht had het te verjagen.

Andere resultaten

La pratique de la chasse dépendant des dispositions du droit de la chasse de chaque État membre, il est opportun d'employer cette définition claire et précise.
Aangezien de uitoefening van de jacht van de jachtvoorschriften van elke lidstaat afhangt, is het doelmatiger deze duidelijke definitie te gebruiken.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 18491. Exact: 19. Verstreken tijd: 491 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo