Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "le convertir" in Nederlands

dat omzetten
het om te zetten
bekeren
converteren naar
het te converteren
avec toutes ces données? et le convertir en bien humanitaire.
kunnen stellen en beantwoorden, en dat omzetten in humanitair welzijn.
Nous avons besoin de la technologie comme principe fondamental d'avons besoin de stratèges technologiques dans la salle de réunion qui peuvent poser la question et y répondre, «Que feraient Amazon ou Google avec toutes ces données? et le convertir en bien humanitaire.
We hebben behoefte aan technologische strategen in de bestuurskamer die de vraag "Hoe zouden Amazon of Google met al deze gegevens omgaan?" kunnen stellen en beantwoorden, en dat omzetten in humanitair welzijn.
Cette proposition est conforme avec la décision prise par le Conseil européen de décembre 2003 d'étendre le mandat de l'Observatoire et de le convertir en une Agence pour les droits fondamentaux.
Dit is in overeenstemming met het besluit van de Europese Raad van december 2003 om het mandaat van het Waarnemingscentrum uit te breiden en het om te zetten in een bureau voor fundamentele rechten, dat door de Commissie wordt gesteund.
D'abord, j'aimerais le convertir.
Maar eerst gaat hij de conversie in.
Et vous allez le convertir demain.
En jij gaat het morgen wisselen.
Et tu as promis de le convertir.
En jij zou hem slecht maken.
Non, je peux le convertir aussi.
Neen, ik kan hem ook veranderen.
Vous avez cru qu'on voulait le convertir.
Hemeltje, u denkt dat we hem wilden bekeren.
Je doute que même vous... puissiez le convertir.
Le défi de le convertir pourrait me plaire.
Misschien ga ik de uitdaging om hem te converteren wel aan.
Et vous allez le convertir demain.
En je gaat het morgen inwisselen.
Je peux le convertir lui aussi.
Neen, ik kan hem ook veranderen.
Et vous allez le convertir demain.
En morgen ga je het omwisselen.
Je pense dissoudre ton empire et le convertir en espèces.
Ik dacht er aan om het te verkopen.
Il convient toutefois de le convertir en valeur après impôts, ce qui n'a pas été réglée par les parties dans leur accord.
Dit bedrag moet dan wel in een bedrag na belastingen worden omgezet, iets wat door de partijen in hun overeenkomst buiten beschouwing is gelaten.
Tu ne peux pas le convertir juste pour améliorer ses notes.
Je kunt iemand niet bekeren, zodat hij betere cijfers haalt.
Elle aurait pu juste le convertir.
Waarom heeft ze hem niet gewoon veranderd?
Ils sont capables de prendre nos pièces et de le convertir en nourriture, en aliments.
Ze kunnen ons geld blijkbaar in eten omzetten, -voeding.
Le prêt n'était assorti d'aucune garantie, compte tenu de l'objectif des parties de le convertir en capital.
De lening was niet gedekt door een garantie omdat de partijen haar wilden omzetten in kapitaal.
Il pense que vous en avez, et il essaie de le convertir en amour.
Hij probeert macht om te zetten naar liefde.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 82. Exact: 82. Verstreken tijd: 168 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo