Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: pas moins de
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "moins de" in Nederlands

Suggesties

Enfin, nous devons financer moins de projets.
Ten slotte, maar niet in de laatste plaats, moeten we minder projecten stimuleren.
Les agriculteurs auront donc moins de formulaires à remplir.
De landbouwers zullen dus minder papierwerk hebben.
L'ordinateur indique moins de 320 km.
Volgens de computer heeft hij minder dan 320 kilometer te gaan.
Mais je dirais moins de 12 heures.
Ze is mens, dus moeilijk te zeggen, maar minder dan 12 uur.
56 % des participants avaient moins de 25 ans.
Van de deelnemers was 56% jonger dan 25 jaar.
Trent gagne moins de la moitié.
Trent verdient nog minder dan de helft daarvan.
Et j'ai moins de 24 heures maintenant.
Mijn ouders hebben een ticket opgestuurd... en ik heb nu minder dan 24 uur...
92 % des entreprises emploient moins de dix personnes.
92 % van de ondernemingen heeft minder dan 10 mensen in dienst.
Financement par la Communauté à concurrence de moins de 50%...
Minder dan 50% van de subsidies wordt door de Gemeenschap verleend.
Tu es trop timide pour porter moins de deux couches.
Je bent te verlegen om minder dan twee lagen te dragen.
J'ai moins de trois jours pour trouver Rogan O'Leary et divorcer.
Ik heb minder dan drie dagen om Rogan O'Leary te vinden en te scheiden.
69% des dossiers approuvés dans JOP concernent des PME de moins de 100 salariés.
69% van de in het kader van JOP goedgekeurde dossiers heeft betrekking op kleine en middelgrote ondernemingen met minder dan 100 werknemers.
Le nancement est adapté aux besoins des microentreprises qui emploient moins de dix personnes.
De ondersteuning is afgestemd op de behoeften van micro ondernemingen met minder dan tien werknemers.
L'UE-25 devrait représenter moins de 6% d'ici 2030.
Het aandeel van de EU-25 zal tegen 2030 naar verwachting gedaald zijn tot minder dan 6%.
Les autres fonctions représentaient moins de 30 % du total.
Alle andere uitkeringen tezamen vertegenwoordigden minder dan 30% van het totaal.
Cela représente moins de 0,5 % des mers et océans.
Dit is minder dan 0,5 % van alle zeeën en oceanen.
Achetez des produits concentrés qui génèrent moins de déchets d'emballage.
Koop geconcentreerde producten, waarvoor minder verpakkingsmateriaal nodig is.
Les prêts sont ciblés sur les micro-entreprises de moins de 5 personnes.
De leningen zijn bestemd voor micro-ondernemingen van minder dan 5 personen.
Le cadre financier envisagé pour 2000-2006 offrait moins de latitude que le précédent.
Het geplande financiële kader voor 2000-2006 biedt minder speelruimte dan het vorige.
Il existe donc moins de monnaie disponible pour acheter la masse des biens et services existants.
Er is dan minder geld beschikbaar om dezelfde hoeveelheid goederen en diensten te kopen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 26615. Exact: 26615. Verstreken tijd: 752 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo